Volgens Frankrijk en Duitsland hebben de VN-inspecteurs die Iraks massavernietigingswapens (als die al bestaan) moeten vernietigen nog enkele maanden nodig om hun werk af te ronden. Ze willen een resolutie in die zin aan de Veiligheidsraad van de VN voorleggen. Canada stelde dan weer voor - zeer tegen de zin van de VS - om het gehakketak te objectiveren via een checklist, waarop eind deze maand kan worden afgevinkt aan welke eisen de Iraakse president Saddam Hoessein nu al dan niet heeft voldaan.
...

Volgens Frankrijk en Duitsland hebben de VN-inspecteurs die Iraks massavernietigingswapens (als die al bestaan) moeten vernietigen nog enkele maanden nodig om hun werk af te ronden. Ze willen een resolutie in die zin aan de Veiligheidsraad van de VN voorleggen. Canada stelde dan weer voor - zeer tegen de zin van de VS - om het gehakketak te objectiveren via een checklist, waarop eind deze maand kan worden afgevinkt aan welke eisen de Iraakse president Saddam Hoessein nu al dan niet heeft voldaan. De Veiligheidsraad buigt zich nu evenwel over een Amerikaans-Brits-Spaans voorstel van resolutie, dat vaststelt dat Irak zich onwillig gedraagt tegenover resolutie 1441 van eind vorig jaar, zodat oorlog nog het enige alternatief is om dat land te ontwapenen. Van de vijftien leden van de raad steunt alleen Bulgarije dit voorstel. Syrië en Duitsland zijn vierkant tegen, Frankrijk, Rusland en China (drie landen met vetorecht in de raad) vinden het nog te vroeg voor zo'n tweede resolutie. Washington hoopt nog altijd dat het deze laatste drie landen kan overhalen om ten minste hun veto op zak te houden. Van de zes andere leden van de Veiligheidsraad - Pakistan, Angola, Kameroen, Guinee, Chili en Mexico, de zogeheten Middle Six - moeten de Amerikanen nog vijf ja-stemmen zien te plukken om de resolutie goedgekeurd te krijgen. Daarvoor zetten ze een grootscheeps diplomatiek offensief op, met zowel financiële beloften als regelrechte chantage, met inbegrip van dirty tricks als het afluisteren van telefoons. Het tussentijdse verslag van opperinspecteur Hans Blix vorige vrijdag leek de VS in de kaart te spelen. Blix merkte daarin op dat Bagdad te weinig meewerkte aan de wapeninspecties. Dat Irak het voorbije weekend dan toch, zoals gevraagd, begon met de vernietiging van zijn om-streden al-Samoud-raketten, deed de slinger weer de andere kant uitslaan. Afwachten dus wat Blix eind deze week zal vertellen, wanneer hij opnieuw met een tussentijds rapport in de Veiligheidsraad wordt verwacht. Vervolgens komt de resolutie ter tafel en is het tijd om kleur te bekennen. Veel langer kan en wil Washington niet wachten om de oorlog te beginnen - volgende week wordt daarvoor cruciaal. En er valt niet aan te twijfelen dat de VS en het Verenigd Koninkrijk des-noods zonder instemming van de 'wereldgemeenschap' ten aanval trekken. Waarmee ze zullen bewijzen dat ze op eigen gezag hun zin kunnen doen en waarbij, in de termen van de Amerikaanse president George W. Bush, de VN hun irrelevantie zullen bewijzen. Dat betekent dat de multilaterale diplomatie van overleg en compromis dan voor lange tijd op apegapen zal liggen. De Britse premier Tony Blair is inmiddels al aan het lobbyen voor een derde resolutie. Die zal het 'protectoraat' over Irak en vooral de humanitaire bijstand aan de bevolking aldaar regelen. Maar eer die van kracht kan worden, moet eerst de oorlog beginnen - en gewonnen worden.