Paul De Grauwe: Het is heel ongezond als een overheid afspraken maakt met een bedrijf over hoeveel belastingen het moet betalen. De overheid discrimineert dan, want de gewone man hoeft daar niet op te rekenen. Zulke afspraken, rulings, ondermijnen onze samenleving van binnenuit. In het ancien régime hadden de kerk en de aristocratie privilegies, en daar zijn toen revoluties tegen uitgebroken. Vandaag genieten de multinationals zulke voorrechten, en die wekken natuurlijk ook wrevel op...

Paul De Grauwe: Het is heel ongezond als een overheid afspraken maakt met een bedrijf over hoeveel belastingen het moet betalen. De overheid discrimineert dan, want de gewone man hoeft daar niet op te rekenen. Zulke afspraken, rulings, ondermijnen onze samenleving van binnenuit. In het ancien régime hadden de kerk en de aristocratie privilegies, en daar zijn toen revoluties tegen uitgebroken. Vandaag genieten de multinationals zulke voorrechten, en die wekken natuurlijk ook wrevel op. Heel wat mensen keren zich tegen de multinationals, maar ook tegen de politici die zulke afspraken maken. De Grauwe:Ja, ze onderhandelen met veel landen om zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Geen enkele overheid wint daar uiteindelijk bij, alleen het bedrijf in kwestie wordt er beter van. We moeten daar op Europees vlak een eind aan maken. De Grauwe:De houding van de Belgische regering houdt geen steek, want de afspraken die toen gemaakt werden, gaan in tegen de democratische regels. De rulings waren twaalf jaar geleden al discriminerend, en dan zou je er niet op mogen terugkomen? Het zijn onterechte afspraken tussen politici en multinationals op de kap van de gewone man. De Grauwe: Natuurlijk. En tegelijk moeten we op Europees niveau optreden zodat álle landen die zulke belastingvoordelen toekenden die terugeisen. De Grauwe:Nee, ik vind dat spijtig. En dat komt omdat de landen er onderling niet in slagen om afspraken te maken. Het gevolg is dat we allemaal het slachtoffer worden van een soort chantage van de multinationals, want zij dreigen: verminder de belastingen of we trekken weg. Ze spelen de nationale regeringen tegen elkaar uit. De Grauwe:Zeker. Multinationals willen 0 procent belastingen betalen. Dát is hun doel, en ze zullen niet stilzitten voor ze dat hebben bereikt. Binnenkort zul je zeker economen krijgen - betaald door multi-nationals - die vertellen dat 0 procent vennootschaps-belasting eigenlijk het beste is. Maar bedrijven móéten hun deel betalen, want ze profiteren toch van de publieke voorzieningen? Ze nemen toch mensen in dienst die een hoge opleiding hebben genoten, betaald met geld van de gemeenschap? Ze maken toch gebruik van de infrastructuur, betaald met belastinggeld? Wel, dan is het niet meer dan normaal dat bedrijven daar ook aan bijdragen en hun deel van de belastingen betalen. Tekst EWALD PIRONET'De gewone man hoeft hier niet op te rekenen. Rulings ondermijnen onze samenleving.'