'Een gemeenschap wordt gestigmatiseerd zonder kans op wederwoord en zonder inhoudelijk dos...