JA

'De Vlaamse omroepwetgeving verbiedt omroepen die partijafhankelijk zijn, maar als het VCM een internetradio nu ook al als een omroep gaat beschouwen, en heel wat nieuwe media op die manier belet worden om zich politiek te profileren, dan is het einde werkelijk zoek. Dat voor de klassieke omroepen een politieke neutraliteitsplicht blijft gelden, daar kan ik nog achter staan. Maar voor de nieuwe media zou het VCM toch dringend nieuwe regels moeten hanteren. Het moeten de zaken wat moderner aanpakken, en de discussie over de opkomst van de digitale media en de veranderingen die dat teweegbrengt niet zomaar uit de weg gaan door Verstrepen een boete van 12.500 ...

'De Vlaamse omroepwetgeving verbiedt omroepen die partijafhankelijk zijn, maar als het VCM een internetradio nu ook al als een omroep gaat beschouwen, en heel wat nieuwe media op die manier belet worden om zich politiek te profileren, dan is het einde werkelijk zoek. Dat voor de klassieke omroepen een politieke neutraliteitsplicht blijft gelden, daar kan ik nog achter staan. Maar voor de nieuwe media zou het VCM toch dringend nieuwe regels moeten hanteren. Het moeten de zaken wat moderner aanpakken, en de discussie over de opkomst van de digitale media en de veranderingen die dat teweegbrengt niet zomaar uit de weg gaan door Verstrepen een boete van 12.500 euro op te leggen. Steeds meer bedrijven en ook politieke partijen zullen in de toekomst gebruikmaken van de gigantische mediaruimte die het internet biedt om hun publiek te informeren en te overtuigen. Die evolutie kun je gewoon niet tegengaan. De Vlaamse mediawetgeving verstaat onder omroepen "het oorspronkelijk uitzenden via elektronische communicatienetwerken, al dan niet in gecodeerde vorm, van radio- of televisieprogramma's, of van andere soorten programma's, bestemd voor het publiek in het algemeen of voor een deel ervan". Volgens die definitie zijn er op het internet miljoenen omroepen, en je kunt toch niet verwachten dat die allemaal politieke neutraliteit in acht nemen? Ik vind het net goed dat politici via podcasting hun boodschap kunnen verspreiden. Voor een quote op televisie krijgen ze een luttele zestien seconden, vaak met vervlakking tot gevolg. Dan is de politiek met podcasting toch een stuk beter af? Het geeft politici de tijd en mogelijkheid om voor zichzelf een forum te creëren. Podcasting kan de politiek alleen maar ten goede komen.''De Vlaamse mediawetgeving is heel duidelijk: absolute onafhankelijkheid van een politieke partij is een basisvoorwaarde die aan alle omroepen wordt opgelegd. En dat is alleen maar positief, want het leidt tot een omroeplandschap van een hoge kwaliteit. Verstrepen treedt de omroepwetgeving duidelijk met voeten: zijn radioprogramma ZwartofWit is opgebouwd rond zijn eigen partij, zijn eigen mening en zijn eigen persoon. Ik hou mijn hart vast wanneer andere politici zijn voorbeeld volgen. Politieke berichtgeving laten we beter over aan de nieuwsredacties van radio en televisie. Kijk, we hebben een evenwichtig omroeplandschap, waarbij de klassieke omroepen aan politieke berichtgeving doen. Daar moet je niet mee omgaan als een olifant door een porseleinenkast. Ik pleit voor een gentleman's agreement tussen de verschillende politieke partijen om de nieuwe media niet te gebruiken als een manier om de mediawetgeving te omzeilen. Politieke partijen moeten op een correcte manier omgaan met hun websites: het publiek informeren mag, maar programma's maken met dat doel niet. En nee, de streamings die het Vlaams Parlement op zijn website plaatst zijn geen programma's, hoewel Verstrepen dat graag als argument aandraagt om zich tegen de aanklacht van het VCM te verdedigen. Verstrepen gebruikt het internet om propaganda te maken voor het Vlaams Belang en voor zichzelf, terwijl het Vlaams Parlement gewoon beelden en klankfragmenten uitzendt op het web. Dat is gewoon een weergave van de activiteiten in het parlement - van partijpolitieke propaganda is hier geen sprake.' Ann de Craemer