JA

Opgetekend door Michaël Van Damme
...

Opgetekend door Michaël Van Damme'Er is geen objectieve grond om holebi's adoptierecht te ontzeggen. Er zijn wereldwijd meer dan vijfhonderd studies die aantonen dat een opvoeding door ouders van hetzelfde geslacht evenwaardig is aan een opvoeding door een traditioneel ouderpaar. Dat kinderen een vader- of moederfiguur zouden missen, wordt door de studies van tafel geveegd. Kinderen uit een homogezin zouden zelfs veel toleranter zijn. Holebi-koppels het adoptierecht ontzeggen, is pure discriminatie. Sinds enkele decennia is onze maatschappij drastisch veranderd. De begrippen familie en gezin hebben daarin een nieuwe invulling gekregen. Er zijn gehuwde koppels, samenwonenden, holebi-paren en nieuw samengestelde gezinnen. Wie angstvallig vasthoudt aan het traditionele gezin, negeert de realiteit. Alternatieven voor het adoptierecht zijn onvolledig. Zorgouderschap bijvoorbeeld gaat over de rechten en plichten van ouders die kinderen uit een vorig huwelijk opvoeden. Met die regeling laat je heel wat holebi-ouders in de kou staan. Bovendien geldt bij het zorgouderschap geen erfrecht. De regeling is nuttig voor nieuw samengestelde gezinnen maar biedt geen alternatief voor het adoptierecht voor holebi's. Dat de wet het traditionele gezinspatroon zou doorbreken, is onzin. Het is de maatschappij die dat model heeft doorbroken. De wet wil daarbij aanpikken. Voor het homohuwelijk was er een groot parlementair en maatschappelijk draagvlak. De adoptieregeling is een volgende stap om homokoppels gelijke rechten te geven. Met de adoptiewet willen we vooral de kinderen beschermen. Zij zijn het grootste slachtoffer van het gebrek aan een wettelijk kader. Vandaag kunnen holebi's enkel individueel kinderen adopteren; als paar is dat onmogelijk. Als de adoptieouder overlijdt, heeft de meeouder geen enkele juridische band met het kind. De nieuwe wet moet dat voorkomen. We scheppen een juridisch kader voor een bestaande situatie. Wat daar zo revolutionair aan is, ontgaat me. Momenteel geldt het adoptierecht voor holebi's al in een zestal andere landen. Hoe meer landen de regeling goedkeuren, hoe sneller de mentaliteit ook op internationaal vlak zal veranderen. Als ons land bilaterale verdragen afsluit met andere landen, zal de nieuwe regeling adoptie van buitenlandse kinderen nauwelijks in de weg staan.''In de toelichting bij het voostel staat familie gedefinieerd als eender welke vaste relatie tussen twee partners. Dat verschilt van wat men traditioneel als een familie beschouwt. We kunnen die definitie nog verder uitbreiden. Als een polygame moslim naar België komt, zal men dat polygame huwelijk dan ook als een gezin beschouwen? Je kunt daar heel ver in gaan. Als een broer en een zus willen huwen en kinderen adopteren, waarom zou men dat nog weigeren? Voor ons is het gezin een vaststaand model: een man en een vrouw die samen kinderen willen opvoeden. De Kerk mengt zich niet in het debat over de gevolgen die een adoptie door homoseksuele ouders kan hebben voor het kind. Dat is voer voor psychotherapeuten. Sommigen van hen plaatsen vraagtekens bij de seksuele zekerheid die een kind in zo'n gezin zou ervaren. Anderen beweren dat het geslacht van de ouders geen invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. De kwestie is dus nog niet uitgeklaard. We hebben er niets op tegen dat homokoppels een sociale erkenning krijgen. De bisschoppen hebben in 1998 al verklaard dat ze niet tegen een juridisch statuut voor homokoppels zijn. Alleen moet er een onderscheid worden gemaakt met het traditionele huwelijk. Zo moet er ook een duidelijke scheidslijn komen tussen een traditioneel gezin en een homokoppel dat kinderen wil opvoeden. Het gezin is voor ons een belangrijk symbolisch baken dat zingevend is maar door het wetsvoorstel op de helling staat. Met ons bezwaar bij het voorstel willen we niet uithalen naar holebi's; we willen enkel het familiale model beschermen. Weinig mensen vatten de symbolische draagwijdte van de wet. Er zijn ook andere oplossingen mogelijk voor holebi's die kinderen willen opvoeden. Men zou een van hen als ouder en de andere als voogd kunnen aanwijzen. Dat men voor een probleem een oplossing zoekt, is goed. Maar een wet doet veel meer. Een wet is een sociale aanmoediging van een nieuwe realiteit. We hebben niets tegen een regeling die juridische zekerheid schenkt aan kinderen die worden opgevoed door homo's of lesbiennes. Maar we verzetten ons tegen een wet die het symbolische karakter van het familiewezen onderuithaalt.''De adoptiewet moet vooral de kinderen beschermen.''Weinig mensen vatten de symboliek van de wet.'