JA

'Wij kunnen alleen met stomme verbazing zitten luisteren naar de bedragen waar Tony Mary mee goochelt. De VRT moet nu eindelijk eens duidelijk zeggen hoeveel centen ze waarvoor nodig heeft. De taken zijn vandaag te vaag gedefinieerd, en dat heeft de VRT toegelaten om erg op de kijkcijfers te focussen. De openbare omroep in Vlaanderen redeneert daardoor op dit moment zeer commercieel. Hét bewijs daarvan is de hele Sporza-klucht. Ze hadden zo veel sportrechten opgekocht dat ze een nieuwe zender hebben moeten oprichten, omdat ze op een flagrante manier de beheersovereenkomst overtraden.
...

'Wij kunnen alleen met stomme verbazing zitten luisteren naar de bedragen waar Tony Mary mee goochelt. De VRT moet nu eindelijk eens duidelijk zeggen hoeveel centen ze waarvoor nodig heeft. De taken zijn vandaag te vaag gedefinieerd, en dat heeft de VRT toegelaten om erg op de kijkcijfers te focussen. De openbare omroep in Vlaanderen redeneert daardoor op dit moment zeer commercieel. Hét bewijs daarvan is de hele Sporza-klucht. Ze hadden zo veel sportrechten opgekocht dat ze een nieuwe zender hebben moeten oprichten, omdat ze op een flagrante manier de beheersovereenkomst overtraden. Natuurlijk mag de VRT niet zomaar mee concurreren op alle vlakken. Nu wil ze bijvoorbeeld bewust zo veel mogelijk radiostations positioneren in de veel gesolliciteerde doelgroep tussen 18 en 44 jaar. Terwijl het haar taak is niches te bereiken die anders in de kou blijven staan. Radio Donna bijvoorbeeld is pure ontspanning, en dat hoort niet thuis bij een openbare omroep. Dat betekent nog niet dat wij absolute voorstanders zijn van het model dat nu in Nederland op tafel ligt, een publieke omroep met enkel cultuur en informatie. Maar amusement mag geen primaire rol krijgen op de VRT, zoals nu het geval is. De VRT mag ook wel meestappen in de evolutie van de nieuwe media, maar dan mag iedereen meedoen. Met haar e-VRT-project heeft de overheid haar een voorsprong gegeven. Een groot succes is dat niet geweest. Bovendien is het digitale verhaal dat Tony Mary altijd weer opdist een afleidingsmanoeuvre. Hij wil daarmee verstoppen dat hij de bijkomende kanalen die hij wil creëren, achter een decoder gaat vastzetten. We voelen ons gesteund door de Europese Commissie die pleit voor een extern controleorgaan dat toezicht houdt op de openbare omroepen. Vandaag wordt de VRT eigenlijk nauwelijks gecontroleerd, tenzij via het jaarlijkse rapport dat ze moet voorleggen en via de raad van bestuur. Maar wij vinden dat de macht van die laatste veel te groot is, en er beter een onafhankelijke Vlaamse Mediaregulator komt die alle omroepen op gelijke basis controleert. Zoals Tony Mary nu schiet op Rik De Nolf en Christian Van Thillo, dat is nooit gezien. De VRT doet daarmee een krampachtige poging om weer tot een duopolie te komen in België, een duel VRT-VTM. Daar doen wij niet aan mee, we willen een brede maatschappelijke discussie over hun rol.''Als de Vlaamse overheid de essentie van de taak van de VRT niet ernstig neemt, dan hoeft het voor mij niet meer. Wil ze één vehikel behouden om iets te kunnen doen met de samenleving, om iets te bewegen, dan moet dat de openbare omroep zijn. Ik leer uit studies dat voor maar liefst 40 procent van de Belgen de televisie het enige venster op de wereld is. Dan moet je dat medium toch au sérieux nemen? Als onze rol in de samenleving en bijgevolg ook onze opdrachten blijven groeien, dan zal daar iets tegenover moeten staan. Om de openbare omroep succesvol te houden op lange termijn hebben we 600 miljoen euro nodig. Dat is niet overdreven, integendeel, het is zelfs heel correct berekend. Ik ben geen tapijtenverkoper die zijn prijs hoger legt om er dan nog wat af te kunnen doen. Dat bedrag valt ook perfect te verantwoorden, want wij zijn de enige garantie om bijvoorbeeld aan onafhankelijke en waarheidsgetrouwe berichtgeving te blijven doen. Ik zeg niet dat de concurrentie dat nu niet doet, maar wie weet wat de toekomst brengt. Wat als de VTM in handen van de groep RTL valt? Wij hebben ook een taak om in de hele maatschappij aanwezig te zijn. Dat is wat de Vlaamse overheid ons vraagt. En dat begint bij ontspanning, en daarna informatie en cultuur. Maar we maken ook thema's als homoseksualiteit en euthanasie bespreekbaar. We hebben een cel diversiteit zoals de overheid het vraagt en we passen de visie van de Vlaamse gemeenschap op integratie toe op onze programma's. Als we die omvangrijke opdracht willen blijven uitvoeren, is uitbreiding noodzakelijk, en moeten wij met de nieuwe media meedoen. De Europese Commissie pleit voor controle op de openbare omroepen, en daar ben ik voorstander van. Op voorwaarde dat we een duidelijke opdracht hebben, een efficiënte organisatie zijn en marktconform kunnen werken. Ik vind het baarlijke nonsens dat we niet mee zouden mogen concurreren. We kunnen alleen succesvol zijn als we op alle vlakken meespelen. Dus ook de revolutie bij de nieuwe media mogen we niet missen. Dat heeft de Vlaamse overheid trouwens vastgelegd. Ik heb vier tot acht themakanalen in mijn hoofd die wij digitaal willen ontwikkelen. Het gelanceerde idee van de cultuurzender, daarna een kanaal voor educatie, jongeren en senioren. En het ultieme idee is om ons archief digitaal aan het publiek ter beschikking te stellen.'Thomas Verbeke'De openbare omroep redeneert heel erg commercieel.''Het is nonsens dat een openbare omroep niet mee mag concurreren.'