JA

Opgetekend door Michaël Van Damme
...

Opgetekend door Michaël Van Damme'Een belastingbrief invullen is bijna specialistenwerk. Het zijn vooral welgestelden die genieten van allerlei aftrekken en uitzonderingen. Zij schakelen fiscale specialisten in. Er zijn bijna 3000 artikelen in onze fiscale wetboeken en meer dan 100 aftrekposten. Daardoor is ons belastingsysteem een kaas met veel gaten geworden. Hoe meer gaten in die kaas, hoe hoger de tarieven moeten zijn om de staatskas te spijzen. Het huidige systeem is bovendien erg duur. Uit een studie van professor Jef Vuchelen (VUB) blijkt dat 8 miljard euro, of 10 procent van de opbrengsten van belastingen, naar het systeem zelf gaat - de administratie. Ik geloof niet dat de hervorming van het belastingsysteem veel geld zal kosten, ze vergt vooral politieke moed. Het belastingregime dat we nu hebben, is onrechtvaardig. Mensen die meer werken, moeten steeds meer belastingen betalen. We willen dat iemand die twee keer meer verdient twee keer meer belastingen betaalt. Op die manier dragen de sterkste schouders de grootste lasten. Dat iemand die twee keer meer verdient, vier keer meer belastingen moet betalen, is niet correct. Wie meer werkt, moet er netto meer aan overhouden. Het huidige systeem laat dat nauwelijks toe. In het systeem van de fair- en vlaktaks is een nultarief voorzien om de minder gegoeden niet langer belastingen te laten betalen. Dat bestaat al, maar we willen het optrekken. Dat zou tot 10.000 of 12.000 euro kunnen gaan. We willen geen politiek voeren die een bepaalde klasse bevoordeelt. Met de fair- en vlaktaks willen we investeringen aantrekken en de groei van onze economie aanzwengelen. Door de zware en complexe belastingsystemen in West-Europa stagneert de groei. Als we een groei van 3 tot 4 procent kunnen realiseren, hoeft niemand de belastingverlaging te financieren. Met een eenvoudig en laag belastingstelsel zal dat lukken. Toen we de vennootschapsbelasting verlaagden van 40 naar 34 procent, hadden we 18 procent meer inkomsten. Ook aan het verlagen van successie- en registratierechten hielden we meer inkomsten over. De hoge belastingdruk wordt als onrechtvaardig ervaren. Dat stimuleert fraude. Momenteel bedraagt fiscale fraude in ons land 22 procent van onze economie. Als iedereen zijn belastingen correct betaalt, kunnen de tarieven moeiteloos omlaag.''De VLD maakt zich sterk dat iemand die dertig keer meer verdient, ook dertig keer harder werkt. Ga dat maar eens uitleggen aan de bandwerkers van Picanol. Die werken zich uit de naad voor het bedrijf. Als je de prestaties van hun ex-baas daarmee vergelijkt, blijft dat argument niet overeind. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat kan enkel met een progressief belasting-systeem, volgens draagkracht en vermogen dus. In feite is de vlaktaks een vorm van forfaitaire belasting. Daar is de SP.A tegen. Vijfentwintig euro is heel wat meer voor iemand die 1000 euro verdient dan voor iemand die 5000 euro verdient. We moeten inderdaad naar een veel doorzichtiger belasting-systeem. De belastingschalen kunnen hervormd worden, maar dan moet de fiscale fraude harder aangepakt worden. Dat was op het VLD-congres een erg mager beestje. Belastinghervorming moet op een heel andere manier: forfaitaire belastingen afschaffen en de belastingvrije som drastisch optrekken - iets waarin de VLD ons steunt. Dat een aantal achterpoortjes gesloten moet worden, hebben wij altijd gezegd. Ook het verschuiven van de lasten is bespreekbaar: van arbeid naar energie en transport bijvoorbeeld. Volgens haar teksten wil de VLD meer btw. Daar zijn wij tegen. Het zijn de modale huishoudens die daardoor getroffen worden. Voor hen wordt het leven even duur als voor iemand die grof geld verdient. De zogenaamde fairtaks met twee belastingvoeten is net als de vlaktaks niet rechtvaardig. De fairtaks geeft aan welke richting de VLD uit wil. Wij springen niet mee op die kar. Belastingverlagingen kunnen inderdaad investeerders aantrekken, maar dat is niet de enige weg. We moeten evenzeer een beter ondernemingsklimaat scheppen. Te strak focussen op belastingverlaging om investeerders aan te trekken, is niet verstandig. Een aantal Oost-Europese landen maakt nu al gebruik van de vlaktaks. Die leren ons dat het gros van de tweeverdieners de meeste belastingen betaalt in verhouding met zijn inkomen. De modale tweeverdiener mag niet het slachtoffer worden van een belastingvermindering voor 5 tot 10 procent van de bevolking. We zijn voorstander van een belastinghervorming, maar dan een die goed is voor 90 procent van de bevolking.''Fairtaks en vlaktaks zijn nodig om investeringen aan te trekken.''In plaats van onrechtvaardig systeem, fiscale fraude aanpakken.'