JA

Opgetekend door Thomas Verbeke
...

Opgetekend door Thomas Verbeke'De overheid heeft maar liefst 300.000 euro geïnvesteerd in de organisatie van de moslimverkiezingen. Dat gigantische budget kunnen we toch veel beter besteden dan om een niet-functionerende moslimexecutieve in stand te houden? De vorige executieve heeft bewezen dat het zo niet werkt. Laten we dat project dus maar opdoeken. Het is trouwens onzin dat we een aparte islamraad nodig hebben. Dat isoleert de moslims, net zoals al die zelforganisaties. Zo krijg je vertegenwoordigers van elk klein groepje uit onze gemeenschap. Als we echt willen dat iedereen samenleeft, dan moeten we niet in vakjes gaan werken. Want dat creëert apartheid. Zo'n moslimexecutieve is dus simpelweg een gevaar voor de maatschappij. We moeten niet proberen om op die manier een westerse of een Belgische islam te creëren. Ik geloof daar niet in, net zo min als in een Turkse of een Marokkaanse islam. Geloof is gewoon iets persoonlijks. Het is flauw dat Fatma Pehlivan (SP.A) zegt dat er geen alternatief is. Natuurlijk is er een alternatief. De overheid moet met de moskeeën gaan praten, en met de imams. We moeten hen uitleggen dat ze subsidies kunnen krijgen, maar dat daar dan duidelijke afspraken tegenover staan. En we moeten ons bijvoorbeeld samen met hen durven af te vragen of er misschien niet te veel moskeeen zijn. 350 moskeeën in een klein land als België is wel erg veel. Een verkozen volksvertegenwoordiger moet ook zijn eigen volk durven bekritiseren. Maar allochtone politici zoals Fatma Pehlivan houden te veel rekening met hun eigen gemeenschap. De 'eigen volk eerst'-strategie kunnen we beter aan andere partijen laten. Het is wel erg jammer dat de SP.A geen gemeenschappelijk standpunt durft in te nemen over de executieve. Ik maak me in ieder geval geen illusies. Natuurlijk zal minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) de moslimraad nog niet opdoeken. Ze zullen wel weer een paar trucjes uit de mouw schudden: hier en daar een paar Marokkanen coöpteren in een kunstmatige poging om de verhoudingen recht te trekken in de raad. Maar laat ze maar met hun hoofd tegen de muur lopen. De waarheid zal blijven kwetsen.''Iedereen weet dat de vorige executieve niet gefunctioneerd heeft. Diegenen die nu aan de alarmbel trekken, hadden maar op voorhand de ernst van deze verkiezingen moeten inzien. Dan hadden ze in plaats van de verkiezingen te boycotten mee werk kunnen maken van een nuttig orgaan. Nu de verkiezingen van de raad achter de rug zijn, moeten we maar met dit resultaat verder. Dat er meer Turken dan Marokkanen verkozen zijn, is niet zo erg. De dossiers die de executieve eerst moet behandelen, zijn vooral technische dossiers, zoals de opleiding en aanstelling van imams. Pas als ze door die dossiers heen zijn, kunnen ze zich uitspreken over ethische kwesties. Als de moslims zien dat de executieve voor iedereen werkt, zal het vertrouwen groeien, ook bij de Marokkaanse gemeenschap. De moslimraad nu opdoeken, zou niet eerlijk zijn tegenover de jonge mensen die verkozen zijn. Ik ben er ook geen voorstander van nog mensen te coöpteren om de verhoudingen recht te trekken. De Marokkaanse gemeenschap moet de uitslag nu maar respecteren. Het verwijt van mijn partijgenote Anissa Temsamani dat de Turkse ambassade zich te veel met de campagnes bemoeid heeft, is bijzonder grof. De attaché voor religieuze zaken heeft terecht opgeroepen om te gaan stemmen. Turkije is een zeer mooi voorbeeld van een democratisch land waar godsdienst en staat gescheiden zijn. Dat kan een spiegel zijn voor hoe we het hier in België moeten doen. Het is jammer dat we binnen de partij geen gemeenschappelijk standpunt hebben over de moslimexecutieve, maar het is begrijpelijk dat je land van herkomst je kijk op de zaak bepaalt. Collega's die nu hoog van de toren blazen, hadden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten oproepen om te gaan stemmen. Dan was hun gemeenschap nu goed vertegenwoordigd in de moslimraad. Eigenlijk moet de politiek zich niet met de executieve bemoeien. Ze moet het kader creëren, maar inhoudelijk moet ze de raad vrij laten. Politici die zich willen mengen in het inhoudelijke debat, moeten hun mandaat maar opgeven en zich volgende keer zelf kandidaat stellen om in de executieve te zetelen.''De moslimexecutieve vormt simpelweg een gevaar voor de maatschappij.''Turkije kan een spiegel zijn voor hoe de moslims in België het moeten doen.'