JA

Het oogsten van mosselen kan enkel gebeuren vanuit een gebied met de classificatie A. Om die classificatie te bekomen, moet aan enkele criteria worden voldaan. Enkele weken voor de oogst wordt een reeks chemische en microbiologische analyses van het water en de mosselen uit het productiegebied uitgevoerd. Een laboratorium dat door het FAVV werd aangeduid, heeft de analyses goedgekeurd van het gebied waar de bvba Reynaert-Versluys en de vzw SDVO hun mosselen oogsten. Op basis van een akkoord dat beide mosselkwekers verbindt, moeten de mosselen een bijkomende controle ondergaan door de producenten zelf. Het is bij een dergelijke autocontrole dat het diarrhetic shellfish poisoning toxine werd vastgesteld. Dat is een marien biotoxine dat diarree veroorzaakt en niet wordt vernietigd bij het koken.
...

Het oogsten van mosselen kan enkel gebeuren vanuit een gebied met de classificatie A. Om die classificatie te bekomen, moet aan enkele criteria worden voldaan. Enkele weken voor de oogst wordt een reeks chemische en microbiologische analyses van het water en de mosselen uit het productiegebied uitgevoerd. Een laboratorium dat door het FAVV werd aangeduid, heeft de analyses goedgekeurd van het gebied waar de bvba Reynaert-Versluys en de vzw SDVO hun mosselen oogsten. Op basis van een akkoord dat beide mosselkwekers verbindt, moeten de mosselen een bijkomende controle ondergaan door de producenten zelf. Het is bij een dergelijke autocontrole dat het diarrhetic shellfish poisoning toxine werd vastgesteld. Dat is een marien biotoxine dat diarree veroorzaakt en niet wordt vernietigd bij het koken. Het heeft inderdaad een tijd geduurd voor het negatieve staal ons heeft bereikt. Daar kunnen wij weinig aan doen. En we hebben zo snel mogelijk contact opgenomen met de bevoegde instanties omdat de gezondheid van heel wat mensen op het spel stond. Dat de mosselkweker pas na negen dagen op de hoogte werd gebracht van het negatieve staal, is niet per definitie nadelig voor hem. Als de uitslag eerder bekend was geweest, dan had hij de mosselen die nog niet verkocht en opgegeten waren, ook moeten vernietigen. We beschikken over voldoende bewijsmateriaal. Een woordvoerder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) liet ons zaterdagochtend nog weten dat de kwaliteit van het zeewater nog nooit zo goed was. De algenconcentratie van het Noordzeewater ligt niet hoger dan die van andere zeeën. Momenteel laten we de stalen van enkele teruggebrachte mosselen onderzoeken door verschillende laboratoria. Indien daaruit blijkt dat de Belgische mossel niet voor menselijke consumptie geschikt is, leggen wij ons daarbij neer. Wordt echter bevestigd dat onze mosselen aan alle voorwaarden voldoen - en daar ben ik heilig van overtuigd - dan ondernemen we juridische stappen tegen de staalafnemers. Zolang we als producent niet op de hoogte zijn van een probleem, veronderstellen we dat we mogen oogsten. Pas negen dagen na de staalafname, nota bene de dag ná de verkoop van onze mosselen, kregen we het negatieve bericht van het FAVV. Moeten we onze mosselen in het vervolg negen dagen in de koelkast zetten? U begrijpt ook wel dat zoiets onmogelijk is voor de kwaliteit van ons product. Begrijp me niet verkeerd: het FAVV handelde correct. Maar er moet een dubieuze oorzaak zijn voor hun optreden. Het oogsten van mosselen kan enkel gebeuren vanuit een gebied met de classificatie A. Om die classificatie te bekomen, moet aan enkele criteria worden voldaan. Enkele weken voor de oogst wordt een reeks chemische en microbiologische analyses van het water en de mosselen uit het productiegebied uitgevoerd. Een laboratorium dat door het FAVV werd aangeduid, heeft de analyses goedgekeurd van het gebied waar de bvba Reynaert-Versluys en de vzw SDVO hun mosselen oogsten. Op basis van een akkoord dat beide mosselkwekers verbindt, moeten de mosselen een bijkomende controle ondergaan door de producenten zelf. Het is bij een dergelijke autocontrole dat het diarrhetic shellfish poisoning toxine werd vastgesteld. Dat is een marien biotoxine dat diarree veroorzaakt en niet wordt vernietigd bij het koken. Het heeft inderdaad een tijd geduurd voor het negatieve staal ons heeft bereikt. Daar kunnen wij weinig aan doen. En we hebben zo snel mogelijk contact opgenomen met de bevoegde instanties omdat de gezondheid van heel wat mensen op het spel stond. Dat de mosselkweker pas na negen dagen op de hoogte werd gebracht van het negatieve staal, is niet per definitie nadelig voor hem. Als de uitslag eerder bekend was geweest, dan had hij de mosselen die nog niet verkocht en opgegeten waren, ook moeten vernietigen. We beschikken over voldoende bewijsmateriaal. Een woordvoerder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) liet ons zaterdagochtend nog weten dat de kwaliteit van het zeewater nog nooit zo goed was. De algenconcentratie van het Noordzeewater ligt niet hoger dan die van andere zeeën. Momenteel laten we de stalen van enkele teruggebrachte mosselen onderzoeken door verschillende laboratoria. Indien daaruit blijkt dat de Belgische mossel niet voor menselijke consumptie geschikt is, leggen wij ons daarbij neer. Wordt echter bevestigd dat onze mosselen aan alle voorwaarden voldoen - en daar ben ik heilig van overtuigd - dan ondernemen we juridische stappen tegen de staalafnemers. Zolang we als producent niet op de hoogte zijn van een probleem, veronderstellen we dat we mogen oogsten. Pas negen dagen na de staalafname, nota bene de dag ná de verkoop van onze mosselen, kregen we het negatieve bericht van het FAVV. Moeten we onze mosselen in het vervolg negen dagen in de koelkast zetten? U begrijpt ook wel dat zoiets onmogelijk is voor de kwaliteit van ons product. Begrijp me niet verkeerd: het FAVV handelde correct. Maar er moet een dubieuze oorzaak zijn voor hun optreden. opgetekend door ken lambeets