JA
...

JADésirée De Poot'Veel te veel mensen weten niet hoe justitie werkt. Het gerecht en het ministerie van Justitie doen wel hun best om de mensen beter te informeren, maar er is niet voldoende doorstroming. Met de Brussels Crime Watch willen we uitleg verschaffen, de vragen beantwoorden die bij de mensen leven. Zo zou elke busrit beginnen met een uiteenzetting over de structuren van het gerecht, wat er juist gebeurt als je gearresteerd wordt, hoe de parketten werken en dergelijke. De rondleiding is in principe voor iedereen, maar we mikken vooral op de leerlingen van de hoogste graad van het secundair onderwijs. Zodra de commotie rond dit project wat luwt, zullen Ludwig Verduyn, Anne De Graaf en ik met acht andere ervaren collega's de rondleidingen geven. De huidige polemiek is ontstaan doordat in een eerste reactie werd beweerd dat onze rondleiding de Nederlandstaligen zou opzetten tegen de stad, dat we het imago van de stad zouden besmeuren. Daar is natuurlijk geen sprake van. We willen gewoon op een originele manier de jeugd inzicht verschaffen in de organisatie en werking van het gerecht. We doen dat terwijl de bus hen door enkele probleemwijken of langs de gevangenis van Sint-Gillis voert, maar we zullen geen bezoek brengen aan de kelders van Andres Pandy of zo. De politici die nu zo hevig reageren, begrijpen het idee niet goed of koesteren onterecht argwaan omdat het een Nederlandstalig initiatief is, anders zouden ze het toejuichen. Deze rondleiding is onze manier om iets te doen aan de kloof tussen de burgers en het gerecht. We hopen dat de informatie zo terechtkomt bij de mensen voor wie ze is bedoeld. De passagiers zitten overigens voor anderhalf uur vast in de bus en zullen dus wel moeten luisteren. In die zin maken we gebruik van de sensatiezucht van sommige mensen.'NEEFrédéric RaynaudDe kabinetsmedewerker van de burgemeester van Sint-Gillis, Charles Picqué, ergert zich aan het initiatief van de drie Vlaamse journalisten om een toer van de misdaad te organiseren. Hij vreest voor de reacties van de lokale bevolking. 'De gevangenis van Sint-Gillis is een van de etappes op de Brussels Crime Watch-rondrit. Ze is uitgekozen omdat ze te kampen heeft met overbevolking en omdat in het begin van de jaren negentig de gangsters Murat Kaplan, Philippe Lacroix en Bajri Bajrami er zijn ontsnapt. De burgemeester hekelt het pseudo-pedagogische karakter van dit initiatief. Hij kan niet instaan voor een sereen onthaal van deze misdaadtoeristen. De sensatiebeluste bezoekers zullen terecht het doelwit zijn van vele verontwaardigde Brusselaars. Charles Picqué steunt de bevolking voluit als hij zo'n rondrit morbide en misplaatst noemt. De rondleiding zal het negatieve beeld van Vlamingen over de grote steden, en van Brussel in het bijzonder, nog versterken. Het dilettantisme van de journalisten die het initiatief promoten, verbergt de ware problemen waarmee de stedelijke centra geconfronteerd worden. Degenen die voor Brussel zulke verdachte belangstelling tonen, moeten weten dat de hoofdstad geen behoefte heeft aan sensatiebeluste criminaliteitsbezoekers. Zeker in zijn meest kwetsbare of achtergestelde wijken heeft Brussel vóór alles behoefte aan investeringen op sociaal en economisch gebied en op het vlak van de veiligheid. Het lijkt dan ook ethisch onverantwoord om jonge mensen op deze manier een verkeerd beeld te geven van de veiligheidsproblematiek van een grootstad. We kunnen ze beter laten zien hoe we mensen kunnen helpen door hun maatschappelijke status te verbeteren. Dat zal meer zoden aan de dijk zetten. Er wordt gesuggereerd dat de reactie van de burgemeester is ingegeven door communautaire overwegingen, maar hij wil enkel de lokale bevolking in bescherming nemen. Zij is immers rechtstreeks slachtoffer van die negatieve beeldvorming.'Opgetekend door Maarten Billiet