'60-plussers zijn zeurders' en '60-plussers duwen andere mensen van de bus of de trein.' Dat is de perceptie van de rest van de samenleving over senioren. Tenminste, dat denkt - de onverdachte nieuwsdienst van de VRT-radio meldde het zo - Mieke Vogels, Agalev-minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen. Doen oma en opa dat echt? Hoegenaamd niet. Maar omdat Vogels een probleem had bedacht, leverde ze meteen de oplossing: een positivocampagne.
...

'60-plussers zijn zeurders' en '60-plussers duwen andere mensen van de bus of de trein.' Dat is de perceptie van de rest van de samenleving over senioren. Tenminste, dat denkt - de onverdachte nieuwsdienst van de VRT-radio meldde het zo - Mieke Vogels, Agalev-minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen. Doen oma en opa dat echt? Hoegenaamd niet. Maar omdat Vogels een probleem had bedacht, leverde ze meteen de oplossing: een positivocampagne. Na 'Veilig Genieten', de holebicampagne, die rond de 'Nieuwe Man' of de 'Ideale Maten' (om de Margriet Hermansen op de catwalk en op glossy covers te krijgen) nu de senioren. Zij komen in drukwerk en affiches vanaf deze week op u af. De reeks campagnes van Vogels evenaart daarmee de totnogtoe onovertroffen serie van de politiek begraven Theo Kelchtermans (CD&V). En die kon er wat van. Vogels neemt het voorbeeld van boer Lenaerts. Die brave borst wil een film draaien over de landbouwstiel die naar de verdommenis gaat. Vogels gaat boer Lenaerts aan volk helpen om die film te maken. Alsof er niet tientallen organisaties bestaan - van hyperactieve OCMW's over Landelijke Gilden tot perfect draaiende seniorenverenigingen - die al jaren de boeren Lenaerts van een behoorlijke videocamera voorzien. Vogels wil het warm water opnieuw uitvinden. Zij lijkt daarin op Bert Anciaux - nu nog Spirit, maar straks SP.A - die met de campagne Feestend Vlaanderen iedereen aan de Hoegaarden en de horlepiep wilde krijgen. Terwijl zelfs het kleinste gehucht van Zoerle-Parwijs tussen juni en september al een eigen zomer-, pop-, jeugd- of volksfestival organiseert. Overbodige campagnes zoals het laatste bedenksel van Vogels kunnen ontstaan uit verveling. Of zou er iets anders aan de hand zijn? Het hersenspinsel van Vogels sloot naadloos aan bij de kreet van SP.A'er Robert Voorhamme dat ons integratiebeleid failliet is en de roep van diens hopman Patrick Janssens om méér Bompa-cultuur in Vlaanderen. Toeval of niet: de drie politici komen uit Antwerpen. Over de recente voorstellen uit de hoofdstad aan de Schelde zou men Louis Tobback, de Leuvense SP.A-burgemeester, kunnen parafraseren. Toen die hoorde van Voorhammes uiterst scherpzinnige analyse, kwam zijn repliek er (samengevat) op neer: A. Voorhamme heeft blijkbaar de voorbije tien jaar geslapen; B. Ik heb in mijn stad nooit toegestaan dat een allochtoon zijn vrouw afranselt uit religieuze overwegingen; C. Antwerpenaars vertonen de particulariteit te geloven dat elk probleem in Antwerpen zich ook in de rest van de wereld voordoet. Geen zinnig mens zou Tobbacks bits antwoord durven tegenspreken. Niemand behalve Mieke Vogels. Méér nog: zij repliceert met een campagne. Dat is het: zij mikt natuurlijk op Tobback. Die behoort ontegensprekelijk tot de doelgroep. Louis Tobback moet de zeurpiet zijn die de medemens van de trein duwt. Jos Grobben