Voor velen is het hun hele carrière lang een droom: na jaren hard werken permanent van de rust kunnen gaan genieten in het buitenland. Dat het niet altijd bij dromen blijft, bewijzen de recentste cijfers van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), waarover de krant De Standaard begin augustus nog berichtte. Ongeveer een op de tien pensioenen die de RVP maandelijks uitbetaalt, wordt gestort op een rekening in het buitenland. Uiteraard gaat het grootste deel daarvan naar niet-Belgen die in ons land hebben gewerkt, maar toch 1...

Voor velen is het hun hele carrière lang een droom: na jaren hard werken permanent van de rust kunnen gaan genieten in het buitenland. Dat het niet altijd bij dromen blijft, bewijzen de recentste cijfers van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), waarover de krant De Standaard begin augustus nog berichtte. Ongeveer een op de tien pensioenen die de RVP maandelijks uitbetaalt, wordt gestort op een rekening in het buitenland. Uiteraard gaat het grootste deel daarvan naar niet-Belgen die in ons land hebben gewerkt, maar toch 16,5 procent gaat naar Belgen die over de grenzen wonen. De meeste gepensioneerden blijken in Frankrijk te wonen. Die gelukzoekers genieten in hun nieuwe thuisland van een belangrijk voordeel. Vele werknemers, kaderleden en bedrijfsleiders hebben via hun werkgever of vennootschap een groepsverzekering, waardoor ze na hun pensioen kunnen rekenen op een mooie aanvulling van hun wettelijk pensioen. De fiscus eist daarbij echter ook een deel van de koek op. Het uitgekeerde kapitaal zal in principe één keer belast worden tegen een tarief van tien procent, met eventuele gemeentebelasting daarbovenop. Wanneer u echter naar het buitenland zou verhuizen, zal het aanvullend pensioenkapitaal van uw groepsverzekering niet worden belast. Tenminste, als de plaatselijke wetgeving van het land van uw voorkeur bepaalt dat de kapitalen van extralegale pensioenvoorzieningen niet belast zijn. Dit is onder andere het geval in Frankrijk. Wanneer u echt gaat verhuizen naar het buitenland, kunt u het best uw plannenzo snel mogelijk duidelijk maken aan uw fiscale controleur in België, en vragen een eindafrekening te maken op basis van de laatste door u ingevulde belastingaangifte. Daarna brengt u ook de verzekeraar of de instelling die u het kapitaal van uw aanvullend pensioen zal uitbetalen op de hoogte van uw vertrek. Die zal u vertellen welke documenten nodig zijn omte verantwoorden bij de Belgische fiscus dat de verzekeraar geen belasting inhoudt. Hou er wel rekening mee dat er 5,55 procent Riziv- en solidariteitsbijdrage verschuldigd blijven op het uitgekeerde kapitaal van een groepsverzekering. Uiteraard zal uw verzekeraar er ook zeker van willen zijn dat u voortaan echtin het buitenland woont. Dat kunt u bewijzen met een 'attest van woonplaats' dat wordt uitgereikt door de autoriteiten van het land waar u naartoe trekt. Ook moet u ervoor zorgen dat u op de datum van de uitkering al definitief in het buitenland woont. U komt dus niet in aanmerking als u een woning in België behoudt, alleen naar het buitenland trekt terwijl uw gezin in België blijft wonen of wanneer uw verblijf in het buitenland korter is dan 24 maanden. Meer info kunt u vinden op www.rvponp.fgov.be. Thomas Verbeke