Euroscepticisme is niet besteed aan de Knack- lezer. Hij wil meer Europa en is vooral voorstan- der van een gemeenschappelijke Europese munt.
...

Euroscepticisme is niet besteed aan de Knack- lezer. Hij wil meer Europa en is vooral voorstan- der van een gemeenschappelijke Europese munt.Europa brengt de lezers van dit blad massaal in beweging. Dat bleek nog eens op 15 september vorig jaar, toen meer dan 15.000 van hen het Europees parlement bezochten. De overrompeling leverde interessante informatie op, want 2.381 lezers vulden een vragenlijst in. Daaruit blijkt dat ze voorstander zijn van een doorgedreven Europese integratie. De enquête werd aan Dimarso Gallup-Belgium toevertrouwd en vorige week in het Europees parlement voorgesteld. Hoewel het peilingbureau waarschuwt dat de steekproef niet representatief is voor de Knack-lezer en de Vlaamse bevolking, geeft ze nuttige indicaties. Het meest opmerkelijke is ongetwijfeld dat de Knack-lezer geen emotionele binding heeft met de Belgische frank. Hij is een absolute voorstander van Belgische deelneming aan de Europese munt : 84,9 procent is er voor, 11,1 procent is er tegen en 3,9 procent heeft geen opinie. De percentages wijzen erop dat er tussen de Knack-lezer en het regeringsbeleid inzake de Economische en Monetaire Unie (EMU) alleszins geen kloof bestaat. GOED GEINFORMEERDDe lezers van dit blad hebben er weinig problemen mee dat de Belgische, maar ook de Vlaamse staat de volgende jaren essentiële bevoegdheden aan Europa afstaat. Zo wil 78 procent dat de Unie meer zeggenschap in milieudossiers krijgt. Voor economie en buitenlandse beleid ligt dit percentage op 59 procent, voor defensie op 51. Telkens staan de mannelijke lezers iets positiever tegenover meer Europese integratie dan de vrouwelijke. Inzake cultuur is het precies het omgekeerde en nemen de vrouwelijke lezers het voortouw. In totaal is 47 procent voorstander van meer Europese bevoegdheden in culturele zaken. Dat is geen meerderheid, maar desondanks een score die verbaast. Zoals bekend, is Europa terzake niet bevoegd en was de culturele autonomie het beginpunt van het federalisme in België. Decennialang was het een heilige Vlaamse eis. De Knack-lezer is goed tot zeer goed geïnformeerd over Europese aangelegenheden. 88 procent weet dat Karel Van Miert lid van de Commissie is en meer dan de helft daarvan stipte aan dat hij voor het Concurrentiebeleid bevoegd is. De tien Europese parlementsleden die de meeste bekendheid genieten, zijn : Wilfried Martens, Freddy Willockx, Willy De Clercq, Leo Tindemans, Raf Chanterie, Magda Aelvoet, Annemie Neyts, Marianne Thyssen, Jaak Vandemeulebroucke en Anne Van Lancker. Ondanks die behoorlijke kennis vindt slechts 26,7 procent van de Knack-lezers dat ze voldoende over Europa geïnformeerd zijn. Meer dan 40 procent vindt daarentegen dat ze meer over Europa zouden moeten weten. P.G. In het Europees parlement. De mannelijke Knack-lezers willen meer Europese integratie. De vrouwelijke nemen vooral het voortouw inzake cultuur.