?Het kind van de oorlog? door Het Gevolg.
...

?Het kind van de oorlog? door Het Gevolg.Vanaf volgend seizoen zal Het Gevolg alleen nog avondvoorstellingen spelen. Wellicht met stukken voor volwassenen en jongeren en niet meer bij voorkeur voor kinderen tussen 8 en 12 zoals gebruikelijk sinds 1984. Bij wijze van overgang schreef artistiek leider en huisregisseur Ignace Cornelissen ?Het kind van de oorlog?, waarmee hij zich voor het eerst richt naar jongeren boven de 14 jaar. In vroegere stukken heeft Cornelissen verschillende gedragshoudingen van het soms moeilijk op te voeden of te begrijpen kind als uitgangspunt genomen, telkens in confrontatie met een al dan niet dominerende volwassene. In ?Het kind van de oorlog? wordt die lijn doorgetrokken, maar het kind staat nu zelf op de drempel van de volwassenheid. Jan is 15 en woont in een dorp met zijn moeder Astrid. Zij werd na de Tweede Wereldoorlog getroffen door de repressie wegens contacten met een collaborateur en vluchtte naar het dorp waar ze nu woont. Ze wil weer ver weg. We zijn in de golden sixties en Astrid droomt van het Amerika dat ze kent van Elvis Presley en de film. Ze onderdrukt haar onverteerd verleden en zadelt Jan op met een onterecht schuldgevoel. De jongen kapselt zich in, ?kruipt in zijn kelder? om pas na een toevallige ontmoeting met de vroegere vriend van Astrid uit zijn schelp te komen. Het anekdotische verhaal bevat een groot aantal interessante elementen, maar het summiere script gaat er niet dieper op in. Dat geeft een sterk vereenvoudigde voorstelling van een complex geheel met telkens het toeval als deus ex machina. De spelers kunnen niet anders dan een type neerzetten en doen het geforceerd. Het is ook niet duidelijk of de collaboratie aanleiding of thema is van het stuk, of het gaat over een adolescentieprobleem of om liefde als therapie. De auteur springt grillig om met de ingrediënten en de spelers zoeken hulp in decorstukken die eigenlijk weinig bijdragen tot een betere invulling. Dat het tweedehands autootje waarmee Astrid absoluut naar Amerika wil het laat afweten wegens gebrek aan benzine, is weinig origineel. Dat het ook nog met flikkerende lichten moet dienen voor een vluggertje met haar vriend die ook nog eens Jans verzwegen vader blijkt te zijn komt zo uit een stationsromannetje. Met dit al te doorzichtig stramien en de weinig professionele vertolking wordt het bevattingsvermogen van jongeren boven de 14 op zijn minst onderschat. Roger Arteel Reisvoorstellingen. Info : (014) 42.63.27 (Het Gevolg). Het kind van de oorlog : een vluggertje.