Wat er precies in Pol Mara (1920-1998) omging toen hij deze werken schilderde, weten we niet. Wel dat hij emotie met een weloverwogen p...

Wat er precies in Pol Mara (1920-1998) omging toen hij deze werken schilderde, weten we niet. Wel dat hij emotie met een weloverwogen penseelvoering vertaalde naar lyrisch abstracte composities, wervelwinden van contrast en kleur. Callewaert Vanlangendonck Gallery, de 'speciaalzaak' voor Belgische naoorlogse avant-garde, concentreert zich met 21 werken uit de periode 1958-1962 op de Antwerpse kunstenaar, die aanvankelijk surrealistisch figuratief werkte en vanaf de late jaren zestig wereldwijd furore maakte met erotisch getinte popart vol jong vrouwelijk schoon.