Het gaat slecht met de Vlaamse onderzoeksjournalistiek. Dat is althans de mening van schrijver en Knack-columnist Derk Jan Eppink en ex-VRT-journalist Walter Zinzen, die zich vlak voor de jaarwisseling bekendmaakten als de twee uittredende juryleden van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek. Het Fonds wil kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen bevorderen, en doet dat door werkbeurzen toe te kennen aan (overwegend ...

Het gaat slecht met de Vlaamse onderzoeksjournalistiek. Dat is althans de mening van schrijver en Knack-columnist Derk Jan Eppink en ex-VRT-journalist Walter Zinzen, die zich vlak voor de jaarwisseling bekendmaakten als de twee uittredende juryleden van het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek. Het Fonds wil kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen bevorderen, en doet dat door werkbeurzen toe te kennen aan (overwegend jonge) journalisten. Eppink en Zinzen maakten vier jaar lang deel uit van de vierkoppige anonieme jury die de projectaanvragen onderzoekt. Zinzen had bij zijn aanstelling hooggespannen verwachtingen en hoopte van de ene onthulling op de andere te stuiten, maar dat viel behoorlijk tegen. 'Heel veel jonge vrienden schijnen het Fonds als een reisbureau te beschouwen. Ze willen met de fiets door Irak rijden om er de bommenleggers persoonlijk naar hun motieven te vragen. Ze willen blijkbaar meteen het allermoeilijkste aanpakken en dan op hun bek gaan. Voor het Fonds is dat een vorm van overmoed die het onmogelijk kan honoreren.' Opvallend is dat die overmoed ook de houding van sommige kwaliteitsbladen kenmerkt. Het maandblad Deng leek het Fonds een tijdlang als sponsor te beschouwen, aldus Zinzen, en de resultaten waren niet altijd even overtuigend. Ook jurylid Derk Jan Eppink heeft geen hoge hoed op van de meeste projecten die hij de afgelopen vier jaar te beoordelen kreeg. Wat de Nederlandse Wetstraatkenner vooral stoort, is dat weinig journalisten financiering aanvragen voor projecten over binnenlandse politiek. 'Hoe minder onderzoeksjournalistiek, hoe geruster de politici. Zij kunnen ongestoord verder gaan met politieke redacteuren een brokje nieuws te geven, in ruil voor een mooi interview later. Dergelijke incestueuze verhoudingen worden in stand gehouden omdat onderzoeksjournalistiek volledig afwezig is.'Op de persconferentie naar aanleiding van de uittreding van Eppink en Zinzen, zei Vlaams mediaminister Geert Bourgeois (N-VA) het te betreuren dat er in Vlaanderen relatief weinig onderzoeksjournalistiek wordt beoefend. Net daarom vindt hij het belangrijk dat de Vlaamse Gemeenschap een organisatie als het Fonds Pascal Decroos financieel ondersteunt. Meer nog: Bourgeois kondigde aan dat een verhoging van de jaarlijkse subsidie van 186.000 euro die het Fonds krijgt, 'zeker verantwoord' is. A.D.C.