Minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP.A), die ook Maatschappelijke Integratie in portefeuille heeft en aldus voor het asielbeleid verantwoordelijk is, stopt de juridische strijd om de asielcentra Zon en Zee (thans De Passage) in Westende-Middelkerke en Hengelhoef in Houthalen-Helchteren open te houden. Nadat een jaar geleden een rechter in Hasselt de sluiting van Hengelhoef had bevolen, deed vorige week op zijn beurt een Brugse rechter Zon en Zee dicht. De beide asielcentra liggen in een recreatiezone en daarom is p...

Minister van Begroting Johan Vande Lanotte (SP.A), die ook Maatschappelijke Integratie in portefeuille heeft en aldus voor het asielbeleid verantwoordelijk is, stopt de juridische strijd om de asielcentra Zon en Zee (thans De Passage) in Westende-Middelkerke en Hengelhoef in Houthalen-Helchteren open te houden. Nadat een jaar geleden een rechter in Hasselt de sluiting van Hengelhoef had bevolen, deed vorige week op zijn beurt een Brugse rechter Zon en Zee dicht. De beide asielcentra liggen in een recreatiezone en daarom is permanente bewoning niet toegestaan. De protesterende middenstanders aan de kust en het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren jubelen. De paar honderd personeelsleden van de beide instellingen lazen voor de tweede keer in twee jaar in de krant het slechte nieuws: eerst veranderden ze van horecapersoneel in asielzoekersbegeleiders en werden ze willens nillens ambtenaar, nu verliezen ze doodeenvoudig hun baan. De wet-Renault over de voorafgaande informatie en consultatie bij sluitingen is niet aan de overheid besteed. De christelijke arbeidersbeweging geeft geen kik. Ze heeft de voorbije twee jaar in dit schimmige verkoopdossier nooit de volledige waarheid verteld. Vande Lanotte kocht Hengelhoef van de Christelijke Mutualiteiten en Zon en Zee van het overkoepelende ACW. Dat kwam de arbeidersbeweging meer dan goed uit. Het sociaal toerisme boerde jaar na jaar achteruit en de beide vakantiecentra dreven in het rood met opeenvolgende pijnlijke herstructureringen. Nu heet het dat de overheid de beweging 25 miljoen euro heeft betaald. Volgens de aanpassing van de begroting 2000 zou het echter 33 miljoen euro zijn geweest. Misschien was het zelfs nog méér. De parlementaire debatten indertijd leerden dat voor Zon en Zee de raming van het Aankoopcomité met 54 procent werd overschreden. Nooit is opgehelderd hoeveel de christelijke arbeidersbeweging aan de operatie heeft overgehouden. Dat is vervelend, omdat grote delen investeringsgeld in de twee centra in feite sociale subsidies zijn geweest en zachte overheidsleningen. Hengelhoef kreeg in vier decennia voor 200 miljoen frank (5 miljoen euro) Vlaamse en Belgische subsidies en supergoedkope leningen van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Het overkoepelende ACW fluisterde dat het niet veel heeft verdiend aan de verkoop, omdat het de steun moet terugbetalen. Voor Hengelhoef ging het om 150 miljoen frank (3,75 miljoen euro) subsidies en lopende leningen, maar de Vlaamse regering nam met 42 miljoen (1,04 miljoen euro) vrede. Nooit is in een parlement bevestigd dat de rekeningen voor de verkoop van de beide centra zuiver zijn afgerond. G.D.