Voorzitter Noël Devisch van de Boerenbond, zijn concurrent Camiel Adriaens van het Algemeen Boerensyndicaat en Hans Depré van de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten ondertekenden de milieubeleidsovereenkomst die minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP) hen voorlegde. Dit convenant vormt samen met het voorontwerp van mestdecreet het tweede Vlaamse mestactieplan (MAP-2). Dat moet het nitraatgehalte in het grond- en oppervlaktewater tegen 2003 tot maximum 50 mill...

Voorzitter Noël Devisch van de Boerenbond, zijn concurrent Camiel Adriaens van het Algemeen Boerensyndicaat en Hans Depré van de Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten ondertekenden de milieubeleidsovereenkomst die minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP) hen voorlegde. Dit convenant vormt samen met het voorontwerp van mestdecreet het tweede Vlaamse mestactieplan (MAP-2). Dat moet het nitraatgehalte in het grond- en oppervlaktewater tegen 2003 tot maximum 50 milligram per liter verminderen - de Europese nitraatnorm. MAP-2 is strenger dan de lopende MAP-1, onder meer voor de uitscheidings- en bemestingsnormen. Kelchtermans sprak van een onverhoopt succes. Daarmee duidt hij ongetwijfeld op de goedkeuring van zijn mestwerk door de Vlaamse regering, want voor het ogenblik heeft hij alleen dat papier binnen. Het ontwerp van mestdecreet moet nog door het Vlaamse parlement. Het laat zich aanzien dat dit niet zonder slag of stoot zal gaan. Voor de oppositie gaat het natuurlijk alweer om een gemiste kans, maar ook bij de socialistische coalitiepartners zitten twijfelaars - een risico, want de meerderheid heeft in de Vlaamse raad slechts één stem op overschot. Straks komt de hele milieubeweging in het verweer en hun lawaai dringt zeker tot het parlement door. De tijd dat de Boerenbond het daar alleen voor lobbyen had, is voorbij. De drie landbouworganisaties, die zich voortaan samen Landbouwsector noemen, hebben weliswaar de milieuovereenkomst ondertekend, maar nu moeten zij nog hun leden overtuigen. De Boerenbond had trouwens al de grootste moeite een en ander in zijn hoofdbestuur goedgekeurd te krijgen. Maar na lang tegenspartelen was het verwerpen van de nieuwe MAP niet meer mogelijk. De landbouwverenigingen zitten geprangd tussen de boeren en de publieke opinie, zodat voorzitter Noël Devisch zelfs de landbouwers moest oproepen om hun verantwoordelijkheid in de maatschappij op te nemen. Niet zonder reden onderstreept de Landbouwsector dat de Vlaamse regering rekening houdt met de economische belangen van de landbouwers en hen de kans geeft zichzelf te bewijzen. De boeren kunnen alleen via de Landbouwsector aansluiten bij het milieuconvenant. Maar dan krijgen zij met een resultaatverbintenis allerlei afwijkingen op het strenge forfaitaire systeem. Geen slechte gedachte. Eigen verantwoordelijkheid werkt beter dan wetten en reglementen. Maar god weet hoe dat allemaal te controleren valt in de bedrijfstak waar statistieken de gewoonte hebben fantasietjes op te leveren en pestvarkens en dolle koeien slechts met moeite aan de oppervlakte komen. De landbouw tilt zwaar aan de bevriezing van de veestapel tot 2004 op het huidige peil. Maar nu al stikt Vlaanderen onder de mest van zijn runderen, varkens en kippen. De intensieve veeteelt barst uit zijn voegen en het varkensbedrijf, het meest kritische van allemaal, vliegt economisch uit de bocht. Overproductie, ondanks alle aangekondigde saneringsmaatregelen, deed de prijs van het varkensvlees halveren. Die nieuwe crisis zal bijdragen tot het slagen van MAP-2.G.D.