JA

'Ik vind het heel goed dat er bijzonder strenge straffen tegen mensenhandelaars en ûsmokkelaars worden uitgesproken. Zij maken van mensen een product, een koopwaar. Ze verdienen aan deze handel gigantische sommen geld. Bovendien ondermijnen ze de bestaande immigratieregels. De overheid moet optreden tegen illegale immigratie. Een strenge bestraffing van mensenhandelaars en ûsmokkelaars is noodzakelijk. Want zij zijn de organisatoren, het brein achter deze mensonterende praktijken.
...

'Ik vind het heel goed dat er bijzonder strenge straffen tegen mensenhandelaars en ûsmokkelaars worden uitgesproken. Zij maken van mensen een product, een koopwaar. Ze verdienen aan deze handel gigantische sommen geld. Bovendien ondermijnen ze de bestaande immigratieregels. De overheid moet optreden tegen illegale immigratie. Een strenge bestraffing van mensenhandelaars en ûsmokkelaars is noodzakelijk. Want zij zijn de organisatoren, het brein achter deze mensonterende praktijken. Zware gevangenisstraffen, maar vooral hoge geldboetes zijn hier op hun plaats. Je moet mensensmokkelaars raken waar ze het kwetsbaarst zijn: in hun portefeuille. Zij moeten gestraft worden voor hun humanitair en juridisch ontoelaatbaar gedrag. Bovendien hebben de strenge straffen een ontradend effect. Mensen die zich met soortgelijke smokkelpraktijken willen inlaten, worden afgeschrikt. Het gaat ook om een signaal naar de samenleving. Veel mensen slagen erin op een pseudo-legale manier naar België te komen, zonder een beroep te doen op mensensmokkelaars. Maar zij die grootse winsten halen uit de ellende van anderen, moeten we aanpakken. Dat kunnen we niet tolereren. De instroom van illegalen omzeilt de bestaande wetgeving die migratie reguleert. En dat kan op termijn onze samenleving ontwrichten. Ik vind wel dat er een onderscheid moeten blijven bestaan tussen mensenhandelaars en ûsmokkelaars. Maar justitie moet beide criminele daden streng beteugelen. Mensensmokkelaars verdwijnen nu voor drie maanden achter de tralies. Mensenhandelaars krijgen straffen van vijf tot tien jaar cel. Het verschil tussen de straffen is te groot. Mensensmokkelaars moeten absoluut strenger worden bestraft. Toch mogen we ons niet verliezen in een louter repressief verhaal. De sancties zijn een stok achter de deur. De Europese regeringen moeten samen hun verantwoordelijkheid opnemen en efficiënter gaan samenwerken. Ook met hun administraties. Repressie moet worden aangevuld met een preventieve samenwerking van de Europese autoriteiten.'Hein Diependaele gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Dendermonde. 'Rechter Freddy Troch veroordeelt de 23 mensensmokkelaars onterecht tot gevangenisstraffen van drie tot acht jaar en zware geldboetes. De strafmaat is veel te streng, omdat mijn cliënten onterecht als mensenhandelaars zijn afgeschilderd. Op mensenhandel staan gevangenisstraffen van vijf tot tien jaar. Deze criminelen verrijken zich aan het illegaal doorsluizen van mensen, zonder dat de slachtoffers bewust instemmen met hun lot in België of andere Europese landen. Mensenhandelaars beschouwen illegalen als koopwaar. Het is een ernstig maatschappelijk misdrijf en justitie moet er streng tegen optreden. Mensensmokkelaars mogen we niet aan hen gelijkstellen. In het onderscheid tussen mensenhandel en mensensmokkel speelt de wil van het slachtoffer een cruciale rol. Bij mensensmokkel hebben de illegalen een sterke wil om elders een beter leven op te bouwen. De veroordeelde Albanezen zijn geen mensenhandelaars, maar -smokkelaars. De illegalen, die een beroep op hen deden, maakten bewust de keuze om naar hier te komen. Strenge repressie tegen mensensmokkelaars houdt de migratiestromen niet tegen. Zolang er een fundamentele spanning bestaat tussen onze welvaart en de beknotte toekomstmogelijkheden in andere landen, zullen mensen betere oorden opzoeken. Mensensmokkelaars spelen in op een bestaande vraag. Het is hypocriet om alleen deze criminelen aan te pakken zonder aan de welvaartsverdeling te tornen. Ik geloof niet dat mensensmokkelaars mensen misleiden. Waarom zetten die illegalen hun leven op het spel door zich dagenlang in containers schuil te houden? Omdat ze hier per se willen zijn. Overigens: hoe strenger de veiligheidscontroles, hoe inventiever de smokkelaars. En hoe groter de risico's waaraan de illegalen worden blootgesteld. We mogen niet doen alsof we de pleitbezorgers zijn van de arme illegale slachtoffers. We willen alleen onze eigen welvaart afschermen. We moeten komen tot een rechtvaardiger internationaal economisch beleid.'Opgetekend door Sarah Van LeuvenhaegeFlitsers in vuilnisbakken? Ja: 36,13% Nee: 63,87%'De straffen hebben een ontradend effect.''We willen alleen onze eigen welvaart afschermen.'