Hoeft chemotherapie borstvoeding in de weg te staan? Gynaecologisch oncoloog Frederic Amant hoopt met het Galactic-project, gesteund door Estée Lauder Companies, meer klaarheid te brengen.
...

Hoeft chemotherapie borstvoeding in de weg te staan? Gynaecologisch oncoloog Frederic Amant hoopt met het Galactic-project, gesteund door Estée Lauder Companies, meer klaarheid te brengen. 'Beter niet, of in elk geval niet in de eerste 3 weken na de laatste chemotherapietoediening.' Dat is wat vrouwen die chemo krijgen en graag borstvoeding zouden geven vandaag te horen krijgen. Uit voorzorg weliswaar, want eigenlijk weet men niet of borstvoeding tijdens of kort na chemo schadelijk is voor de baby. Dat moet nog wetenschappelijk worden onderzocht. Frederic Amant wil daar graag aan bijdragen, als gynaecologisch oncoloog. Daarom startte hij begin dit jaar het Galactic-project. "De deelneemsters uit België en Nederland zijn vooralsnog klein in aantal maar heel gemotiveerd", vertelt hij. "Met de melk die ze elke dag afkolven en vanwege hun chemobehandeling niet aan hun baby kunnen geven, helpen ze ons onderzoek vooruit. Want als kankerpatiënt alsnog borstvoeding kunnen geven, zou ons én veel lotgenoten veel voldoening schenken. Inmiddels beschikken we over honderden stalen voor analyse. Hiermee kunnen we voor de meest courante chemotherapieproducten nagaan hoeveel ervan in de moedermelk terechtkomt en hoe snel de concentraties afnemen. We hopen te achterhalen of borstvoeding al meteen tijdens de chemotherapie veilig gegeven kan worden, dan wel vanaf een welbepaald aantal uren of dagen na de laatste dosis." Interesse om deel te nemen? www.kankerenzwangerschap.be/uw-deelname-aan-onze-studies