Wat voor een campagne mogen we verwachten?

Edmund Stoiber: Ik hoop dat het een campagne wordt waarin met veel deskundigheid naar de beste oplossingen wordt gezocht voor de problemen die zich voordoen. Ik hoop in ieder geval dat het geen mediaslag wordt, waarin over en weer met modder wordt gegooid. Ik heb me voorgenomen om dat niet te doen, en ik hoop van Gerhard Schröder hetzelfde.
...

Edmund Stoiber: Ik hoop dat het een campagne wordt waarin met veel deskundigheid naar de beste oplossingen wordt gezocht voor de problemen die zich voordoen. Ik hoop in ieder geval dat het geen mediaslag wordt, waarin over en weer met modder wordt gegooid. Ik heb me voorgenomen om dat niet te doen, en ik hoop van Gerhard Schröder hetzelfde. Stoiber: De tijden zijn veranderd. Mensen letten er steeds meer op hoe politici met elkaar omgaan. Stoiber: Ik herhaal: het gaat om wie de beste oplossingen heeft. Begrippen zoals links, rechts of centrum, daar kunnen de mensen niets meer mee aanvangen. Stoiber: Dat de echte problemen aan bod moeten komen. Ik wil, bijvoorbeeld, zorgen voor een duidelijke vermindering van de bureaucratie in het bestuur. Bovendien moeten de belastingen naar beneden... Stoiber: Zo eenvoudig is het niet. Schröder heeft beloofd dat hij de werkloosheid sterk zou terugdringen. Daarop kan hij worden afgerekend. Stoiber: Omdat alleen de grote bedrijven daarvan profiteren. Hij is de middenstand vergeten. In Oost-Duitsland is dat rampzalig. Stoiber: Als ik het kan vermijden niet. Maar ik wil het wel hebben over alles wat de mensen bezighoudt. Het zou gek zijn om dat niet te doen. Van de grote EU-landen ontvangt Duitsland het grootste aantal vreemdelingen. We vangen elk jaar de bevolking van een stad als Dortmund op. Dat is een enorme prestatie. Stoiber: Nee. Het gaat nu al zo moeilijk. Meer migranten, dat kan onze sociale zekerheid, onze arbeidsmarkt niet dragen. Stoiber: Nee, toch niet. Maar je kunt ook niet doen alsof er niets aan de hand is als 60 tot 70 procent van de mensen niet willen dat er nog meer inwijking in Duitsland is. Ik wil dat onderwerp ook niet overlaten aan partijen waarmee ik niets te maken wil hebben. Copyright Knack/Der Spiegel