JA

'Tot nu toe gingen minimale budgetten naar de wegen. De wegeninfrastructuur is zelfs een taboe geworden. Men verwees te vaak naar de schadelijke effecten van het autogebruik op het milieu en vergat de positieve aspecten. Minister Peeters stelde volgens ons een zeer goede oplossing voor. Door uitbreiding van de capaciteit van de wegen krijg je een betere doorstroming van het verkeer en een betere economie. De werken gaan natuurlijk veel files veroorzaken, maar neem nu het voorbeeld van de Antwerpse ring: met goede communicatie ga je snel vooruit.
...

'Tot nu toe gingen minimale budgetten naar de wegen. De wegeninfrastructuur is zelfs een taboe geworden. Men verwees te vaak naar de schadelijke effecten van het autogebruik op het milieu en vergat de positieve aspecten. Minister Peeters stelde volgens ons een zeer goede oplossing voor. Door uitbreiding van de capaciteit van de wegen krijg je een betere doorstroming van het verkeer en een betere economie. De werken gaan natuurlijk veel files veroorzaken, maar neem nu het voorbeeld van de Antwerpse ring: met goede communicatie ga je snel vooruit. Wij leven in de 21e eeuw: in één gezin heb je twee verdieners die niet op dezelfde plaats werken. Vandaag moet je snel zijn, flexibel voor de werkgever en capabel om je werk en je gezinsleven te combineren. In die omstandigheden is het openbaar vervoer, dat de overheid zo sterk aan het promoten is, voor veel mensen geen alternatief. Ze rijden met auto's en staan in lange files. We willen de rol van het openbaar vervoer zeker niet onderschatten, we pleiten zelf voor een betere regeling ervan, maar we moeten ook realistisch blijven. Mensen voor wie het openbaar vervoer een alternatief was, zijn al lang geleden overgeschakeld. Velen rijden tot het station met de auto en gaan verder met de trein. Daarom stellen we voor meer parkeerruimte te creëren naast de stations. Dan zouden er meer mensen willen overschakelen naar het openbaar vervoer; nu rijden ze gewoon door met de auto als ze geen parkeerplaats vinden. Een gedeeltelijke overschakeling zal zeker een positief effect hebben op het milieu. Natuurlijk gaan de groenen protesteren tegen het investeringsbeleid van minister Peeters. Maar het is wetenschappelijk bewezen dat het beter gaat met ons milieu en ze moeten dat kunnen toegeven. Door de nieuwe technologieën boeken we veel vooruitgang. De emissies dalen drastisch, de motoren worden zuiniger, binnenkort zullen auto's op biodiesel rijden en tegen 2010 heb je wagens op alternatieve energie. Men focust te veel op de auto's, terwijl er andere zaken zijn die aandacht vragen. Huisverwarming, bijvoorbeeld. Uit het onderzoek van professor Stefaan Proost (KUL) is gebleken dat de huisverwarming heel schadelijk is voor het milieu.''Wegen uitbreiden of nieuwe wegen bouwen is geen oplossing voor het probleem van de files. Het autogebruik wordt op die manier gestimuleerd, dat betekent dat binnen een paar jaar alle wegen weer vol zullen zitten. En wat ga je dan doen? Vlaanderen heeft al het dichtste wegennet van Europa. Het verbaast me dat Touring zo enthousiast is over de milieutoekomst. Meer wagens betekent meer vervuiling. We slagen erin om de uitstoot van een aantal stoffen te doen dalen, dat is waar. Het feit dat we voor het milieu zorgen betekent nog niet dat alles in orde is. De uitstoot van stikstofoxiden zit nog op een hoog niveau, het broeikaseffect is dramatisch aan het stijgen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat er een verband is tussen het drukke verkeer en de toenemende CO2. Technologisch staan we natuurlijk elk jaar sterker. De invoer van biodiesel is een grote stap vooruit, maar de overheid moet het autogebruik niet aanmoedigen, ook al hebben we morgen wagens op hybride stoffen. Het moet juist omgekeerd: minder wegen, minder auto's, meer openbaar vervoer en fietsen. Dat is haalbaar, als het niet voor vandaag is, dan voor morgen. Als tegenargument hoor je vaak dat bussen ook vuil produceren. Dat klopt, maar 'per hoofd' krijg je dan veel minder afval. Meer openbaar vervoer lijkt ons de beste oplossing voor de files én voor de kwaliteit van het milieu. Dat wil niet zeggen dat we een heksenjacht openen op automobilisten of auto's. Het aantal mensen dat van de auto naar het openbaar vervoer wil overschakelen, is groot. Alleen is dat vandaag helaas niet altijd mogelijk. In Brugge, bijvoorbeeld, wordt er een groot kantorencomplex gebouwd dat te ver van het station is en dus alleen maar met de auto bereikbaar. Toch keurt de overheid die bouwplannen goed! Wij moeten ons werk en ons wonen ruimtelijk anders organiseren, dan hebben we geen extra wegen nodig. Als je naar het werk kunt zonder auto, zul je dat wel doen. Daarnaast moeten we meer lijnen creëren en zorgen dat het openbaar vervoer sneller en vlotter de stad in kan. Dan staan bussen en trams niet mee in de files met auto's. Natalja Jerjomkina