Een van de grote open vragen uit de kosmologie is waarom de wereld uit materie bestaat, en niet uit antimaterie. Vlak na de Grote...

Een van de grote open vragen uit de kosmologie is waarom de wereld uit materie bestaat, en niet uit antimaterie. Vlak na de Grote Oerknal was er evenveel materie als antimaterie. Beide heffen elkaar op, waardoor er alleen energie overbleef. Maar 'ooit' ontsnapte wat materie aan dit lot, zodat er hemellichamen en (bij ons) levende wezens konden ontstaan. Een studie in Nature presenteert aanwijzingen dat neutrino's mogelijk ooit een soort onevenwicht creëerden, waardoor niet alle materie door antimaterie werd gecompenseerd. Neutrino's zijn elektrisch ongeladen elementaire deeltjes. Er zijn drie types bekend, die elk een antineutrino hebben.