JA
...

JAChris Den Hond'Na de vier vorige geweldloze manifestaties in Brugge, Leuven, Luik en Gent en na druk van Attac internationaal hebben ook de grote ngo's ingestemd om op 14 december te betogen in Laken. Wij willen een duidelijk signaal geven aan de Europese staats- en regeringsleiders dat wij een ander Europa willen en niet zomaar een socialer Europa.Wij willen dat de manifestatie voorbij het paleis van Laken komt. Mensen van de organisatie staan in voor de veiligheid en het geweldloze karakter van de manifestatie. Natuurlijk moeten we rechtstreeks contact tussen betogers en politie-eenheden vermijden. Daarom vragen wij dat het politiecordon honderd meter wordt opgeschoven. Op punten waar de stoet moet draaien, zorgen wij voor mensen die alles in goede banen leiden.Het laatste voorstel van burgemeester Freddy Thielemans hebben we aanvaard. Hij wilde ons eerst door kleine straatjes sturen. We zouden helemaal niet in de buurt van het 'grote kasteel' komen. We verwachten 15.000 tot 30.000 man, uit heel Europa. Zij komen niet naar hier voor een chirobetoging. Op die manier konden we het geweldloze karakter van de betoging niet garanderen. Het nieuwe voorstel laat ons gelukkig wel tot op honderd meter van de muur van het koninklijk domein naderen. De onderhandelingen met het stadsbestuur en de politie zijn altijd vriendelijk verlopen tot op het moment dat het voor Thielemans duidelijk was dat wij zijn eerste voorgestelde parcours nooit zouden aanvaarden. Nu heeft hij dan toch een voorstel gedaan waar we ons in kunnen vinden, maar D14 blijft erbij dat we moeten kunnen betogen waar wij willen. Dat is ons democratisch recht en het instellen van een 'rode zone' vinden wij ondemocratisch.Wij willen zoals in Gent massaal en geweldloos betogen. Als we het idee hadden om herrie te schoppen, dan waren we niet aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Wij zijn geen geweldenaars of terroristen.Onze onderhandelingstactiek heeft nu dus blijkbaar haar vruchten afgeworpen. Eerst merkten we aan de andere kant van die tafel geen goodwill en wilde men ons een parcours opdringen. In geval van problemen is de overheid dan zelf de schuldige.'Opgetekend doorThomas MelsThomas MelsNEESandrine Mossiat'De burgemeester is een socialist en een humanist en heeft veel sympathie voor de anti-globaliseringsbeweging. Hij zou veel liever mee manifesteren dan scheidsrechter te moeten spelen. Hij vindt het zeer belangrijk dat de manifestanten hun stem laten horen.We hebben lang onderhandeld over de organisatie van de betoging. Dat was niet altijd even gemakkelijk, maar de stad Brussel is zeer open geweest en we hebben ons gezond verstand gebruikt. Bij D14 zijn sommigen zeer radicaal, maar nu is er in een goede sfeer toch een akkoord uit de bus gekomen. Met de vakbonden was er sneller een akkoord voor hun optocht. Zij hebben een langere traditie wat betreft het organiseren van betogingen. Een collectief als D14 is in vergelijking met de vakbondsbeweging zeer hybride. Zij stellen hun eisen, maar we kunnen niet overal manifestaties toelaten en daar is niets ondemocratisch aan. Ze gedragen zich bijna als verwende kinderen. Ik vraag mij af of ze niet radicaal zijn om radicaal te zijn. We leven in een democratisch land en niet iedereen kan doen wat hij wil. De burgemeester toont heel veel openheid, maar hij kan niet alles tolereren.Elke betoging moet aangevraagd worden en dan kijken we samen met de politie wat de mogelijkheden zijn. Wij krijgen ongeveer 2000 aanvragen per jaar. Men kan niet zomaar overal manifesteren en het verkeer blokkeren. De burgemeester moet de belangen van iedereen verdedigen. Hij moet rekening houden met de bewoners en de winkeliers. Hij moet een evenwicht zoeken tussen het bewaren van de veiligheid op zijn grondgebied tijdens de top, de eisen van de manifestanten en de wensen van de bewoners.Op federaal niveau wil men eveneens dat de betoging en de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders geen problemen opleveren. De organisatie heeft ons garanties gegeven dat alles rustig zal verlopen en daarop heeft de burgemeester dan ook een parcours voorgesteld waarmee de organisatoren van de betoging zich akkoord hebben verklaard. Omdat we confrontaties moeten vermijden, mag de manifestatie niet tot aan het paleis van Laken gaan, maar zal ze wel dichtbij het koninklijk domein passeren. Maar zeggen dat het ondemocratisch is, vind ik een beetje grof.''We moeten kunnen betogen waar wij willen.''We moeten confrontaties vermijden.'