Minder dan honderd dagen nadat ze de eed heeft afgelegd, is Angela Merkel de populairste kanselier in de geschiedenis van de Bondsrepubliek. Opiniepeilingen leren dat meer dan 80 procent van de Duitsers haar beleid steunt. Dat is meer dan het dubbele van het percentage dat haar partij haalde bij de verkiezingen van 18 september. Dat was zo beroerd, dat er onder christendemocraten al stemmen opgingen om Merkel als kandidaat-regeringsleider te vervangen door een van de populaire ministers-presidenten van de Länder.
...

Minder dan honderd dagen nadat ze de eed heeft afgelegd, is Angela Merkel de populairste kanselier in de geschiedenis van de Bondsrepubliek. Opiniepeilingen leren dat meer dan 80 procent van de Duitsers haar beleid steunt. Dat is meer dan het dubbele van het percentage dat haar partij haalde bij de verkiezingen van 18 september. Dat was zo beroerd, dat er onder christendemocraten al stemmen opgingen om Merkel als kandidaat-regeringsleider te vervangen door een van de populaire ministers-presidenten van de Länder. Angela Merkel verzette de bakens met een intensieve buitenlandse campagne. Ze zette Berlijn diplomatiek weer op de kaart in Brussel en Washington, nam afstand van Moskou en hield op de jaarlijkse, internationale veiligheidsconferentie in München een pleidooi voor een nieuwe NAVO, die zeer lijkt op wat de Amerikanen voor ogen staat. De tijden zijn veranderd. Enkele jaren geleden ging de toenmalige Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer op dezelfde conferentie verbaal zwaar in de clinch met zijn Amerikaanse collega Donald Rumsfeld over de oorlog in Irak. Toch moet de bondskanselier haar grote examen nog afleggen. Ze zal uiteindelijk toch op haar sociaaleconomische politiek worden afgerekend. De schermutselingen daarover begonnen vorige week, met een staking van de lokale ambtenarij in de deelstaat Baden-Württemberg, die zich geleidelijk over grote delen van het land verspreidde. De bonden verzetten zich tegen een maatregel, die wil dat de ambtenaren weer 40 uur per week werken in de plaats van 38,5 uur, en dat voor een gelijk loon. 'Als er moet worden bespaard, moet de publieke sector het voorbeeld geven.'De Duitse economie klimt langzaam uit een diep dal, maar voorlopig wijst niets erop dat het herstel ook stevig en blijvend is. Als Duitsland opnieuw de motor wil worden die heel Europa op gang trekt, zal het toch werk moeten maken van zijn weinig flexibele arbeidsmarkt, zijn stugge overheidsapparaat en zijn zwakke schoolsysteem. Het hele land schrok zich twee jaar geleden rot, toen uit internationale vergelijkingen bleek hoe zwak het Duitse onderwijs scoort. Het is niet de enige vergelijking waarin Duitsland en, bij uitbreiding, Europa steeds minder meetelt. Een rapport van de Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakte vorige week nog duidelijk hoe slecht het oude continent ervoor staat. Zelfs in de sociale welvaartsstaat Duitsland neemt de kloof tussen arm en rijk bijna zienderogen toe. Een vijfde van de jongeren onder zestien jaar groeit op in een omgeving met een inkomen dat met de armoedegrens flirt. Een verklaring wil dat Angela Merkel te veel door haar rode coalitiepartner wordt afgeremd. Dat ze beter snel nieuwe verkiezingen uitschrijft om zonder socialisten te kunnen besturen. En dat ze er ondertussen goed zou aan doen om de verhoging van de indirecte belastingen uit te stellen, waarmee ze haar hervormingen wil betalen. Maar Merkel gaf altijd de voorkeur aan kleine stapjes boven grote sprongen. Het liberale Europa, dat veel van haar verwacht, vreest nu al dat ze meer Helmut Kohl is dan Margaret Thatcher. Kortom, Duitse degelijkheid. Made in Germany. HUBERT VAN HUMBEECK