Weg met al die nepstatuten.
...

Weg met al die nepstatuten.Vlaams minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans (CVP) beheert een legertje van 36.800 werkende werklozen. Omgerekend naar voltijdse eenheden toch, wat betekent dat het, met het grote aantal deeltijdsen, om veel meer hoofden gaat. Het zijn allemaal werklozen met een uitkering, die tegen een goedkoop prijsje her en der tewerkgesteld zijn. De beruchte ?nepstatuters? dus, overblijvenden van opslorpings- en andere werkgelegenheidsprogramma's : 21.100 gesco's (gesubsidieerde contractuelen) bij gemeenten en OCMW's, 1.200 onderwijsgesco's, 4.300 gesco's allerlei, 1.900 roterende weerwerkgesco's en 6.500 DAC'ers (derde arbeidscircuit) en 1.800 PWB'ers (programma ter bevordering van de werkgelegenheid, het vroegere interdepartementeel begrotingsfonds) werkzaam in de welzijnssector. Ze kosten Kelchtermans 21 miljard frank en de minister klaagt erover dat hij voor dat geld niet eens een ?tewerkstellingsprogramma? kan uitvoeren. Hij droomt van korte programma's om langdurig en laaggeschoolde werklozen via stages naar de normale arbeidsmarkt te begeleiden. Maar zijn legertje tewerkgestelde werklozen bestaat voor de overgrote meerderheid uit vaste, onmisbare arbeidskrachten. Het zijn een soort tweederangsambtenaren. De minister klaagt terecht. En nog meer gelijk heeft hij, als hij aankondigt de hele rommel van benamingen en statuten af te schaffen door die tewerkgestelden over te hevelen naar de gemeenten, OCMW's, scholen en welzijnsdiensten die hen ook effectief tewerkstellen. Maar dat is jammer genoeg een loze belofte. Theo Kelchtermans kan zijn goede voornemens niet betalen en de gebruikers van al die gesco's en anderen nog minder. De minister heeft namelijk de bijna zeven miljard frank nodig die de federale overheid betaalt voor de tewerkstelling van die werklozen, de zogenaamde trekkingsrechten. Minister van Tewerkstelling en Arbeid Miet Smet (CVP) heeft niets tegen ?het omzetten in reguliere tewerkstelling van de tewerkstellingsplaatsen die aan een structurele collectieve behoefte voldoen?. En ze ondertekende met de Vlaamse overheid een protocol om de uitkeringen te blijven doorbetalen. Maar dat protocol is onuitvoerbaar : het vergt een wijziging van de financieringswet van 1989, een communautair kluwen dus waar de federale regering zich in deze volmachtenperiode nooit aan waagt. Minister Theo Kelchtermans mist geld voor de afschaffing van de nepstatuten.