Het is een memorabele opmerking van Louis Tobback: de sociaaldemocratie heeft zo goed voor de mensen gezorgd dat de lagere middenk...