Socioloog Mark Elchardus, die tot 2011 voorzitter van de Landsbond van Socialistische Mutualiteiten was, heeft al meermaals onderstreept dat partijen die tegen 'open grenzen' strijden daarbij op zijn steun kunnen rekenen: onze welvaartsstaat kan nu eenmaal niet zonder grenzen, zegt hij. Hoe kijkt hij aan tegen de toenadering tussen de N-VA en Vlaams Belang en het feitelijke opgeven van het cordon sanitaire?
...