1593 nieuwkomers wachten al maanden tot meer dan een jaar om aan de verplichte inburgerings...

1593 nieuwkomers wachten al maanden tot meer dan een jaar om aan de verplichte inburgeringscursus te kunnen beginnen. Vlaams minister van Integratie Liesbeth Homans (N-VA) ontkent dat er wachtlijsten zijn. 'We voorzien in voldoende cursussen', zegt ze. 'Sommige mensen kunnen er alleen niet aan beginnen, bijvoorbeeld om medische redenen.' Maar die 731 zogenoemde 'onbeschikbare inburgeraars' vormen een aparte groep naast de 1593 wachtende inburgeraars.