Goede wetenschappelijke werkmethoden leveren bruikbare inzichten op. Het verfijnen van meettechnieken is vaak even belangrijk als het verwerken van resultaten. Zeker met een nieuwe technologie als artificiële intelligentie (AI) is het zaak goed te...

Goede wetenschappelijke werkmethoden leveren bruikbare inzichten op. Het verfijnen van meettechnieken is vaak even belangrijk als het verwerken van resultaten. Zeker met een nieuwe technologie als artificiële intelligentie (AI) is het zaak goed te weten wat er gebeurt voor er sluitende conclusies aan gekoppeld worden. Bio-informaticus Tom Lenaerts (VUB) en zijn collega's presenteren in Nature Methods kwaliteitsrichtlijnen voor het gebruik van algoritmen om medische diagnosen te stellen. AI dringt steeds meer door in de medische wereld, bijvoorbeeld om na te gaan of iemand aan een zeldzame ziekte lijdt en op welk geneesmiddel een kankerpatiënt het best zal reageren. Volgens het verslag zou meer tijd besteed moeten worden aan het trainen van een algoritme voor een specifieke taak. In hetzelfde vakblad beschreven structureel bioloog Jan Steyaert (VIB/VUB) en zijn collega's eerder een methode om gemakkelijker betere geneesmiddelen en vaccins te ontdekken: MegaBodies. MegaBodies zijn in essentie synthetische antistoffen die het mogelijk maken om de structuur en werking van cruciale eiwitten in ons lichaam te begrijpen. Ze werden al ingezet om de werking van veelgebruikte geneesmiddelen als valium beter in beeld te brengen.