'UIT DE DROMEN van de lente wordt in de herfst jam gemaakt', schreef de Duitse auteur Peter Bamm ooit. Een groeiend aantal economen kondigt een Europese economische lente aan, in zoverre zelfs dat zakenkrant De Tijd kopte dat 'de wereld een nieuwe opkomende markt ontdekt'. En voor de duidelijkheid: ze had het daarbij over de eurozone. De Europese economie presteert volgens een hele reeks analisten veel beter dan velen denken.
...

'UIT DE DROMEN van de lente wordt in de herfst jam gemaakt', schreef de Duitse auteur Peter Bamm ooit. Een groeiend aantal economen kondigt een Europese economische lente aan, in zoverre zelfs dat zakenkrant De Tijd kopte dat 'de wereld een nieuwe opkomende markt ontdekt'. En voor de duidelijkheid: ze had het daarbij over de eurozone. De Europese economie presteert volgens een hele reeks analisten veel beter dan velen denken. HOUD U EVEN VAST voor de goednieuwsshow: de eurozone boekt de grootste groei in bijna zes jaar. De economie groeit hier al zestien kwartalen op rij, en zelfs in een hoger tempo dan het historische gemiddelde. Voor de eerste keer sinds de financiële crisis van 2008 lag de groei vorig jaar in Europa met 1,7 procent van het bbp (bruto binnenlands product) hoger dan in de VS. Zeven van de tien productiefste landen ter wereld behoren tot de EU. En niet alleen Duitsland speelt de groeimotor, ook Frankrijk presteert tot veler verrassing goed. De lente is in Euroland! DEZE HOOPGEVENDE CIJFERS bevestigen enkele boude voorspellingen van begin dit jaar. Het was de Bank for International Settlements (BIS) die toen iedereen verraste door hogere economische groeicijfers te voorspellen. Europees commissaris voor Economische Zaken en Financiën Pierre Moscovici bleef vorige week voorzichtig en zei dat de economie in de eurozone volgend jaar 1,8 procent zal groeien, maar ook hij sprak van een breed economisch herstel. DE FRANSE SOCIALIST hamerde er wel op dat iederéén van die economische lente moet kunnen genieten: 'Wie niet in gelijke mate van die kansen kan profiteren, raakt teleurgesteld. We moeten dus garanderen dat de groei inclusief is.' Moscovici vindt dat 'de grote inkomensongelijkheid moet worden aangepakt, zowel in als tussen de EU-landen'. Daarom pleit hij voor 'een minimumloon op een degelijk niveau', maar ook voor 'minder belastingen op goedkope arbeid'. En er moet worden gekeken naar 'de efficiëntie van de sociale uitgaven: bij wie komen ze terecht?' Het zijn zaken die we ook in België maar beter ter harte kunnen nemen. IN HET LANDENRAPPORT van de Europese Commissie dat Moscovici een week geleden presenteerde, wordt er voor de zoveelste keer op gewezen dat België zich budgettair in de gevarenzone bevindt: we blijven worstelen met begrotingstekorten en de overheidsschuld stijgt. Ons belastingstelsel wordt nog maar eens omschreven als complex, met veel uitzonderingen, aftrekposten en tariefverlagingen. En de investeringen in energie- en transportinfrastructuur zijn nog steeds ondermaats. Dat zijn zaken die onze regeringen niet ongestraft kunnen blijven negeren. MAAR ACH, dat zijn allemaal problemen die binnenkort misschien makkelijker kunnen worden aangepakt, als de economische groei in ons land net als in heel Europa feller aantrekt. Vorig jaar bedroeg onze groei een bescheiden 1,2 procent. Dat was 0,3 procent minder dan in 2015, onder andere als gevolg van de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem. Volgens de Europese Commissie zal onze economische groei dit jaar 1,4 procent en volgend jaar 1,6 procent bedragen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) denkt dat we dit jaar al rond 1,7 procent groei kunnen uitkomen. Als dat cijfer klopt, zou dat schitterend nieuws zijn voor de regering-Michel, zeker in de aanloop naar de verkiezingen. De regering zal dan ongetwijfeld zeggen dat die groei te danken is aan het gevoerde beleid, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onze groeiprestaties vooral afhangen van de Europese conjunctuur. ER MOET ook niet te snel victorie worden gekraaid, want er heerst grote onzekerheid in de wereld, zeker met Donald Trump in het Witte Huis. Hoe zal de wereldhandel evolueren? Wat zullen de economische gevolgen zijn van de brexit? Waar zullen de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland op uitdraaien? Kunnen de problemen in Griekenland onder controle worden gehouden? En wat met de Italiaanse banken? HET LIJKT verstandiger om nog niet likkebaardend aan de jam in de herfst te denken. Van Peter Bamm komt ook die andere uitspraak: 'Alleen pessimisten beleven blijde verrassingen. Optimisten hebben daar geen weet van.' EWALD PIRONET is senior writer van Knack.1,7 procent groei zou schitterend nieuws zijn voor de regering-Michel, zeker in de aanloop naar de verkiezingen.