Op een vraag van Knack wat ze aan het onderwijs willen veranderen, antwoordden jonge leerkrachten dat ervaren collega's hen meer zouden moeten bijstaan met raad, daad en lesmateriaal. Maar nogal wat leerkrachten weigeren hun cursussen te delen.
...

Op een vraag van Knack wat ze aan het onderwijs willen veranderen, antwoordden jonge leerkrachten dat ervaren collega's hen meer zouden moeten bijstaan met raad, daad en lesmateriaal. Maar nogal wat leerkrachten weigeren hun cursussen te delen. Nochtans hebben sommige leerkrachten goud in handen. Dat is een enorme troef nu er zo veel discussie is over de kwaliteit van invulboeken en digitaal lesmateriaal. Er zijn al wel virtuele ontmoetingsplaatsen waar onderwijspersoneel materiaal kan uitwisselen. In Facebookgroepen bijvoorbeeld, of op sites zoals KlasCement. Maar je moet geluk hebben om op die ene cursus te stoten die je zoekt. Dat moet beter. Scholen zouden zelf ontmoetingsplaatsen kunnen opzetten. Maar dan moeten de directies er wel voor zorgen dat leraars erkenning voor hun werk krijgen, want dat is waarom ervaren leerkrachten de cursussen die ze zo zorgvuldig hebben opgesteld niet altijd zomaar doorgeven. In een tijd waarin scholen smeken om personeel en meer dan 20 procent van de starters er al na vijf jaar de brui aan geeft, is het delen van cursussen een must. Het zou jonge leerkrachten het leven niet alleen makkelijker maken, het zou de onderwijskwaliteit ten goede komen.