Er heerst ongerustheid bij het Brusselse gerecht. Vanaf 2 april wordt de vrijwel uitsluitend Franstal...

Er heerst ongerustheid bij het Brusselse gerecht. Vanaf 2 april wordt de vrijwel uitsluitend Franstalige Massart de nieuwe voorzitter van het Brusselse hof van beroep. Volgens experts is ze een uitstekende juriste, maar kan ze door haar gebrekkige kennis van het Nederlands niet alle taken uitvoeren. Massart heeft beloofd taallessen te volgen en zich te laten bijstaan door een Nederlandstalige assistent. Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hoeft de rechter bij wet niet tweetalig te zijn.