Charles De Coster 1867 Omdat hij het verzet tegen de dwingelandij symboliseert

Volgens Stefan Zweig markeert La légende van Charles Decoster (1827-1979) het begin van de Belgische literatuur, zoals Ilias dat van de Griekse', zegt Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons Erfdeel. 'Het is de Vlaamse Bijbel', vond de negentiende-eeuwse Franstalige Bel...

Volgens Stefan Zweig markeert La légende van Charles Decoster (1827-1979) het begin van de Belgische literatuur, zoals Ilias dat van de Griekse', zegt Luc Devoldere, hoofdredacteur van Ons Erfdeel. 'Het is de Vlaamse Bijbel', vond de negentiende-eeuwse Franstalige Belgische auteur Camille Lemonnier. 'Het is gisteren, het is morgen, het is heel onze geschiedenis.' De avonturen van Uilenspiegel spelen zich af in zijn geboortestad Damme, Vlaanderen, de Zuidelijke Nederlanden. Uilenspiegel ontpopt zich van een guitige schalk tot een strijder voor vrijheid en gerechtigheid. Hij symboliseert het Vlaamse verzet tegen de dwingelandij van kerk en Spanje. Devoldere: 'Hij is de geest, het vernuft van Vlaanderen. Zijn kompaan Lamme Goedzak is de maag en het hart van Vlaanderen. En zijn geliefde Nele is het hart van Vlaanderen, aan wie Uilenspiegel trouw blijft in de geest, zonder dat hem dat overigens belet andere vrouwen te bekennen.' 'Rond Uilenspiegel en Lamme Goedzak kan een heel verhaal over de volksaard opgehangen worden', vindt Hendrik Defoort, bibliothecaris van de Gentse Boekentoren. 'Over iedereen die zijn belastingbrief niet invult zoals het hoort, of elk zijn eigen huis met afwijkende dakgoot...' Het oorspronkelijk Franstalig boek werd vertaald in meer dan honderd talen. Ook verkozen door o.a. Rolf Falter (historicus)