Het oktoberklimaat op de beurs treft de balansen van de kredietinstellingen. Sommige Duitse banken die gisteren nog overmoedig waren, slaan nu in paniek. In Zwitserland kunnen enkele levensverzekeraars hun verplichtingen niet nakomen. Belgische bankiers en verzekeraars kregen vaak de kritiek te horen dat ze conservatief zijn, maar dat blijkt nu in hun voordeel te werken. De duik van de beurskoersen brengt hen niet meteen in ademnood. Maar de banken moeten wel sinds jaren niet meer geziene reserves aanleggen voor slechte kredieten - terwijl de economie blijft twijfelen of ze weer zal aantrekken. De vette commissies die banken innen op het beurswerk dat ze voor hun cliënten verrichten, lijden aan anorexia. Nu de beurzen het voorbije kwartaal onverwacht een kwart minder goed prestee...

Het oktoberklimaat op de beurs treft de balansen van de kredietinstellingen. Sommige Duitse banken die gisteren nog overmoedig waren, slaan nu in paniek. In Zwitserland kunnen enkele levensverzekeraars hun verplichtingen niet nakomen. Belgische bankiers en verzekeraars kregen vaak de kritiek te horen dat ze conservatief zijn, maar dat blijkt nu in hun voordeel te werken. De duik van de beurskoersen brengt hen niet meteen in ademnood. Maar de banken moeten wel sinds jaren niet meer geziene reserves aanleggen voor slechte kredieten - terwijl de economie blijft twijfelen of ze weer zal aantrekken. De vette commissies die banken innen op het beurswerk dat ze voor hun cliënten verrichten, lijden aan anorexia. Nu de beurzen het voorbije kwartaal onverwacht een kwart minder goed presteerden, moeten banken en verzekeringsmaatschappijen vooral minwaarden nemen op de koersen van de aandelen in portefeuille. En hun eigen papier rijst en daalt, op een laag niveau. Niet goed voor een mooie balans. Anton Van Rossum, de CEO van de Belgisch-Nederlandse financiële dienstengroep Fortis windt er niet langer doekjes om: de bankier en verzekeraar moet in zijn resultatenrekeningen voor het derde kwartaal nu al 2,1 miljard euro afschrijven als verlies op zijn aandelenportefeuille. Het papier stond in zijn boeken hoger geboekt dan het nu noteert op de beurs. De minwaarden overtreffen de nettowinst van 1,5 miljard euro over het eerste halfjaar. Analisten voorspellen dan ook dat de groep in het derde kwartaal verlies zal moeten bekennen. Andere kredietinstellingen gaven nog geen krimp. Maar ook hun minwaarden tikken aan, vooral bij de verzekeringsmaatschappijen die voor hun langetermijnbeleggingen naar aandelen grijpen. Als bankiers en verzekeraars straks als het ware in koor rode kwartaalcijfers publiceren, zullen hun al gehavende aandelenkoersen nog erger getroffen worden en neemt de beursmalaise wellicht nog toe. Ondanks de negatieve gang van zaken komt de solvabiliteit van Fortis niet in het gedrang, bezweert Van Rossum. Zijn groep heeft voldoende financiële spankracht om enige tegenslagen te incasseren. Maar de malheurs moeten zich wel niet opstapelen. Fortis verloor ook 60 miljoen euro door de handel in opties voor eigen rekening. Bij scherpe koersdalingen slagen de kredietinstellingen er inderdaad steeds moeilijker in hun eigen risicoposities volledig in te dekken. De derivatenhandel is niet langer een melkkoe. Maar geen paniek: zowel de Vereniging van Banken als het ministerie van Financiën ziet wel moeilijkheden, maar geen kritieke problemen in de Belgische financiële wereld. Intussen is de relatie tussen de bankiers en hun beleggende cliënten wel verzuurd. In zijn verslag meldde de ombudsman van de banken, Paul Caeyers, dat hij meer dan vroeger klachten ontvangt over het vermogensbeheer. Klanten morren over het slechte beheer van hun effectenportefeuilles of hebben het gevoel dat ze risicovolle spaarproducten kregen aangesmeerd. En steeds vaker stappen ze naar de rechtbank. Niet weinig cliënten stellen hun bank (of vermogensbeheerder) verantwoordelijk voor de verliezen die ze hebben geleden door de beursmalaise. Met die gang van zaken komt in de financiële sector ook de werkgelegenheid onder druk te staan. Volgens vakbondsvertegenwoordigers zijn bij zowat alle banken en verzekeringsmaatschappijen afslankingen, uitbestedingen of verhuizingen aan de orde van de dag. Die druk volgt op het fusiegeweld van de voorbije jaren dat aanleiding gaf tot moeilijke sociale discussies. Zo moet Dexia bijvoorbeeld door de overname van Bacob Bank, Artesia Bank en DVV tegen 2005 ongeveer 1400 mensen laten afvloeien. Als gevolg van de beursproblemen wordt die operatie nu versneld. De bonden dreigen met een staking. Dat doen ze ook bij de discrete BBL, nu een filiaal van het Nederlandse ING. de bankenG.D.Als bankiers en verzekeraars straks hun rode kwartaalcijfers publiceren, neemt de beursmalaise wellicht nog toe.