Moeten we er een tekeningetje bij maken, bij hoe onze chef-Wetstraat dat wist van het smeergeld voor de PSC? Die Joëlle Milquet houdt niet van het halve werk. Zoals Van Cauwelaert zelf de ochtend nadien vaak zuchtend en kreunend moet toegeven. Dat wij zeggen: "Maar Rik, wees toch voorzichtig, voor uwe rug."
...

Moeten we er een tekeningetje bij maken, bij hoe onze chef-Wetstraat dat wist van het smeergeld voor de PSC? Die Joëlle Milquet houdt niet van het halve werk. Zoals Van Cauwelaert zelf de ochtend nadien vaak zuchtend en kreunend moet toegeven. Dat wij zeggen: "Maar Rik, wees toch voorzichtig, voor uwe rug." Onze chef-Wetstraat is inmiddels de enige in dit land, die nog weet hoe die affaires in Luik - zowel de zijne als de andere - precies in elkaar steken. Wie heeft van wie geld aangenomen en waarom, wie had waar volmacht over welke rekening, wie heeft wie doen vermoorden... alleen hij schijnt daarin nog klaar te zien. Of doet toch alsof, het voordeel van dit soort ingewikkelde dossiers is dat niemand in staat is iets tegen te spreken. Onze chef-Wetstraat schept er verder een duivels genoegen in om alle collega's die ook iets willen beweren of publiceren over Agusta en Cools, prompt op te bellen om hen, zogezegd bij wijze van vriendendienst, erop te wijzen dat wat ze net gezegd of geschreven hebben, volkomen onjuist in. Klinkklare nonsens. Eén na één haken ze dan ook ontmoedigd af. Tot alleen Knack overblijft als bron van informatie. Over Walter De Bock durven wij het niet meer hebben. Proces na proces wordt in Luik gevoerd. Het wemelt van Taxquets en Di Mauro's die de ene dag worden veroordeeld, en de volgende dag weer worden vrijgesproken. In Tunis zijn de moordenaars van André Cools berecht, en hebben en passant hun opdrachtgevers aangewezen. Geen letter hierover uit de pen van Walter. Het vonnis in de aandelenzwendel, volgens Walter het motief van de moord op Cools, werd de dag nadien in De Morgen niet eens vermeld. Alain Van der Biest is ondertussen niet zeven maal, maar zeven maal zeven maal veroordeeld voor al wat denkbaar is, behalve voor datgene waarvan Walter hem beschuldigde. Nu de moord op Cools is opgelost, begint op 2 september het Hof van Cassatie aan de Agusta- en Dassaultprocessen. De eerste getuige is onze chef-Wetstraat. Hij zal een lijstje voorleggen met de belangrijkste schuldigen, en een eerste strafvordering indienen. Elke PSC'er die bij de vorige voorzittersverkiezing voor Nothomb heeft gestemd, hangt. Na zijn getuigenis wordt onze chef-Wetstraat als extern expert aan het Hof toegevoegd. Een beetje zoals professor De Ruyver, maar dan zonder in hersenschimmen te geloven, laat staan ermee te gaan samenwonen. Van Cauwelaert is ook gastspreker op La Fête de la Wallonie, dat in volle Agustaproces plaatsvindt. De eregasten op beide evenementen zullen trouwens grotendeels dezelfde zijn. Dat Waalse Feest in Namen is een geweldige happening. Wij hebben Patrick Van Gompel van VTM er ooit op de vuist weten gaan met Robert Collignon, toen voorzitter van de Franstalige Gemeenschapsregering. Nu misschien nog, wie raakt wijs uit al die regeringen en parlementen? Het was twee jaar geleden en Collignon was aan een vlammende toespraak bezig. Van Gompel, die allerminst geïnteresseerd is in officiële toespraken en die in het begrip Waals Feest gaarne de nadruk op het tweede deel legt, stond al lang achteraan aan de tap met enkele Waalse vrienden van gedachten te wisselen over de nieuwste avonturen van Boule et Bill. Toen kwam men hem vertellen dat Collignon VTM had beschimpt. Hoewel Van Gompel moeite had dit te geloven, zette hij toch met een smak zijn glas neer, zocht zijn cameraploeg en wrong zich door de massa naar voren tot aan het podium. Daar wenkte hij Collignon naar beneden."Is 't waar dat gij VTM hebt aangevallen?" vroeg Van Gompel bars, in de hoop dat het misverstand snel uit de weg zou worden geruimd, en dat Collignon de VTB had bedoeld in de plaats van VTM. Collignon zag de uitweg niet: "Inderdaad, jullie hebben de link gelegd tussen Dutroux, de moord op Cools, en de zogenaamd achtergebleven gebieden in Wallonië." Van Gompel heeft als voorzitter van de Internationale Federatie van Stripverhalenlezers (honderd dertig landen, zevenhonderd miljoen leden) wel wat beters te doen dan naar VTM te kijken. Hij aarzelde dus even, want wat Collignon beweerde, was tenslotte mogelijk. Maar toen besloot hij dat de aanval de beste verdediging is. "In geen enkel van onze programma's is ooit zoiets gezegd", beet hij Collignon toe. Die moest na even denken en schutteren toegeven dat hij in feite Ter Zake had bedoeld, waarin Walter Zinzen met de hem kenmerkende stelligheid had beweerd dat ontaarde mensen als Dutroux hun natuurlijke biotoop vinden in Wallonië. De Standaard had zelfs een kaartje afgedrukt waarmee het verband werd aangetoond tussen de populariteit van de PS, en de criminele attitudes van de in die gebieden wonende bevolking. In het Vlaams parlement eiste Paul Van Grembergen de ontbinding van de PS. Niet elke partij heeft immers het geluk om vanzelf uit elkaar te vallen, zoals de Volksunie. En André Denys vond het voor de regeringspartijen ethisch onverantwoord een coalitie te vormen met een bende dieven en moordenaars als de Waalse socialisten. Dat de Walen niet bereid waren beledigingen van Van Grembergen en Denys te slikken, is begrijpelijk en strekt hen tot eer. De reactie van Collignon was dus gerechtvaardigd, en zeker Van Gompel zou er niet over gevallen zijn. Maar dat ketterijen uit Ter Zake aan VTM werden toegeschreven, dat ging hem te ver. Onder het oog van meer dan duizend geschrokken Walen, greep hij de minister-president bij de keel en bewees in korte tijd dat de gewelddadigheid ook in Vlaanderen toeneemt. Waarna Collignon op zijn beurt gedwongen was het vooroordeel te bevestigen dat Walen meer dan Vlamingen een beroep doen op medische zorgen.In deze broeierige atmosfeer zal dus binnenkort onze chef-Wetstraat het woord nemen, en enkele nieuwe namen publiek maken van sjoemelaars die waarschijnlijk zelf op de eerste rij zullen staan luisteren. Voor u op vakantie vertrekt, beste lezer, hernieuw eerst uw abonnement op Knack. Want vanaf september gaat het hier stormen. Koen Meulenaere