Uit welke publicatie komt deze zin: "Kop dicht mokkel, of anders zal ik je 's een stevige beurt komen geven!!" Uit een pornografisch tijdschrift? Het verbondsblad van de havenarbeiders? Een vroeg werk van Jef Geeraerts? Neen, uit Knack! Nauwelijks te geloven, niettemin waar.
...

Uit welke publicatie komt deze zin: "Kop dicht mokkel, of anders zal ik je 's een stevige beurt komen geven!!" Uit een pornografisch tijdschrift? Het verbondsblad van de havenarbeiders? Een vroeg werk van Jef Geeraerts? Neen, uit Knack! Nauwelijks te geloven, niettemin waar. Andere vraag. Waaruit stamt dit: "Als jij het voor het zeggen had, zou je wel wat van je lendensappen aan haar kwijt willen, Morwald!" Een nieuwe biografictie van Hugo De Ridder? Waarin Morwald, in wie wij moeiteloos gouverneur Fons Verplaetse herkennen, besloten heeft zijn genegenheid voor Monica De Witte uit de experimentele fase te tillen? Nee, Knack! Of nog: "Pascale, chérie. Je ziet er zo sexy uit, laat de rest ook eens zien. Wat heb je met mijn broek gedaan?"Liva Willems? Luc Willems? Batselier & Coppieters? Zoek niet langer, weer Knack. Geef toe, waarde lezer, dat u niet gewoon bent dergelijke stuitende taal aan te treffen in uw lijfblad. "Këm hoerezegge da da garagist een onnoëzel kiekn is." Stond er ook in, stel je voor. En: "Net wat ik dacht monseigneur. Een hoer. Een loopse teef die na perverse folteringen wel zou bekennen." Zelfs de rubriek Boeken verbleekt erbij. Bovenstaande passages komen allemaal uit Strip Story, een samenwerking tussen Knack en befaamde automobielmerken als Volkswagen en Peugeot. Een overzicht van wat er zoal aan nieuwe stripalbums op de markt is. Welnu, dat is verschrikkelijk. Nog goed dat die 806 zo aangenaam rijdt of wij, de Vereniging van Redacteurs van Knack (de VRACK), maakten er een zaak van. Het is tenslotte ook ons blad. Twee jaar geleden zijn wij al het slachtoffer geweest van een gelijkaardig experiment: de opname in onze kolommen van een vijftal moderne stripverhalen. "Les cuisiniers dangereux", heette die reeks. Lieve hemel. Wie niet elke aflevering drie keer las, dacht dat hij gedroomd had. In deze schokkende serie goot tekenaar Eric Joris scenario's van populaire Vlamingen uit literatuur en film in stripvorm. Eric De Kuyper, Tom Lanoye, Dominique Deruddere, Josse De Pauw, en Herman Brusselmans. Mensen toch. Wat daar voor schuttingtaal in stond, vindt men niet eens op de bruggen van de NMBS. Hier een bloemlezing. - "Hou je poten thuis, oversexte Schmuck!" - "Je borsten, Diane, zijn voor elke Freudiaan een lekkernij." - "Excuseer dat ik u stoor bij het oraal in bed lullen van Annemieke. Maar uw Insomnia wordt gestolen door een kameel met een hoedje op, in nauwe samenwerking met zijn zoon." - "Ik jou versieren? Welnee, hoe kom je erbij, Poldertrut. Ik versier nog liever een dozijn zwangere squaws." - "Aaah... Aahh!!!" Als wij ons niet vergissen, waren deze laatste twee dialogen van Brusselmans. Dat alles, wij herhalen het, is verschenen in Knack. Twee jaar lang hebben cheffen en redacteurs het beste van zichzelf moeten geven, om alle verloren lezers terug te winnen. En toen het zo ver was, begon Strip Story.De vleugels van de Phaeton 2. Het vlammende zwaard. Tyndall 3. Het klauwen van de leeuw. Maanbloed. De dood en het meisje. Mensen die voordien al geschandaliseerd waren door de gewone reportages, wisten niet meer waar te kruipen. Onze redactie zelf was het toneel van grote onenigheid. Aan de ene kant de vernieuwers, die vonden dat wij moesten openstaan voor nieuwe ideeën en stromingen. Zij werden aangevoerd door onze chef-cultuur, van wie velen zich naderhand afvroegen hoe hij ooit aan zijn titel is geraakt. Aan de andere kant de fundamentalisten, onder de kundige leiding van onze chef-Wetstraat. Zij vonden dat vuilspuierij van dit kaliber thuishoorde in de vuilnisbak. Dat eens bij uitzondering één bladzijde wordt opgeofferd om er vijfhonderd keer het woord "belasting" op te schrijven, tot daar toe. Maar dat twee weken later een dubbele pagina werd opgevuld met "Quetzalcoatl! Quetzalcoatl! Quetzalcoatl! Quetzalcoatl!", slechts hier en daar afgewisseld door "Kraassh Tchilink", dat kon niet meer door de beugel. Geef toe dat mocht het van Van Acker zijn geweest, en onder ogen van professor De Clerck zijn gekomen, er weer aardig wat geruchten over het koningshuis de ronde zouden doen. Wij zijn van de generatie die is opgevoed met Nero, Jommeke, Biggles, Piet Fluwijn en Bolleke, en De Kapoentjes. Inclusief de avonturen van de Grote Zwartrok, inmiddels hoofdredacteur van De Morgen. Deze verhalen waren opvoedkundig verantwoord. Maar o wee mochten De Kapoentjes anno 1998 verschijnen. Wees maar zeker dat Flurk het met Bikini deed. En Moeder Stans met de champetter. In het clubhuis, of gewoon op de openbare weg. Een maand geleden, in Knack 18, werd "Dodelijke spelletjes" van Master 1 in de inleiding omschreven als "echt geniaal". Deze beoordeling werd niet gedeeld door onze chef-Wetstraat, die vertwijfeld staarde naar een straatnaambord op een van de plaatjes: "Jef Kutlikker Plein - Weldoend lid". Wij overdrijven, zegt u? Bladzijde 146! Onze chef-cultuur, die het begrip "artistieke vrijheid" in de mond nam, werd prompt getrakteerd op een scheldkanonnade, waarbij vergeleken de vulgariteiten van Strip Story nog best meevielen. Om kort te gaan: terwijl die ruzie in volle gang was, werd het volgende nummer van Knack binnengebracht, met daarin de doodsteek voor onze chef-Wetstraat: "Wielen zijn onpraktisch. Door een bos of een moeras, of over rotsen rijden is onmogelijk. Vrijwel geen enkel natuurlijk terrein is geschikt. Elk obstakel van meer dan een kwart van de wieldiameter is onoverkomelijk. Mensen hebben de bodem aan de eisen van het wiel aangepast, met als gevolg een ecologische catastrofe en een permanente tol aan verkeersslachtoffers. Het wiel is overbodig, want de natuur koos een handiger oplossing: poten. Met poten onder de auto's, zouden de huidige autowegen niet nodig zijn. De snelheid zou lager liggen, maar dat is allerminst een nadeel."Bodifée! Het Medisch Urgentie Team heeft zijn best gedaan, maar de plaats van tweede tuba in fanfare De Eendracht is vacant. Koen Meulenaere