Op het Grote Mediadebat op het lezersfeest van De Morgen werd veel verwacht van Kris Peeters (CD&V), minister van Media. Nadat verscheidene uitgevers massale ontslagen hadden aangekondigd - met de sanering bij De Morgen als blikvanger - ontving hij niet alleen de uitgevers maar ook de vertegenwoordigers van de redacties. Na afloop maakte hij goede voornemens: er zou worden onderzocht welke bijdrage de overheid kan leveren om de media te ondersteunen.
...

Op het Grote Mediadebat op het lezersfeest van De Morgen werd veel verwacht van Kris Peeters (CD&V), minister van Media. Nadat verscheidene uitgevers massale ontslagen hadden aangekondigd - met de sanering bij De Morgen als blikvanger - ontving hij niet alleen de uitgevers maar ook de vertegenwoordigers van de redacties. Na afloop maakte hij goede voornemens: er zou worden onderzocht welke bijdrage de overheid kan leveren om de media te ondersteunen. Koud was dan ook de douche toen hij op 'Red uw gazet' in de KVS zijn armen in de lucht gooide. Akkoord, zei hij, een krant is een product dat je niet kunt vergelijken met een paar schoenen. Toch kan de overheid niet zomaar met geld over de burg komen. De grote uitgeversgroepen maakten vorig jaar nog winst en ze zijn nu ook helemaal geen vragende partij voor overheidssteun. Peeters kaatste de bal terug naar de redacties: 'Als de markt de kwaliteit niet kan bewaken, hoe pakken we het dan aan? Ik heb er nog geen antwoord op gekregen. Ik hoop op antwoorden tegen de Staten-Generaal die we op 19 maart organiseren.' Die Staten-Generaal dreigt nu al het zoveelste shownummertje van Kris Peeters te worden. Eerst trok hij de communautaire dialoog naar zich toe. ' Et alors?' reageerden de Franstaligen. Nadien trok hij naar General Motors in Detroit. Hij werd opnieuw met een kluitje in het riet gestuurd. De Staten-Generaal van de Media lijkt hetzelfde lot beschoren. Het dreigt hoogstens een obligaat rondje palaveren te worden waarbij iedereen zijn bekende - onverzoenlijke -standpunten nog eens mag ventileren. Waarna Peeters als een strenge schoolmeester alle betrokkenen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Volgens Peeters kan de overheid moeilijk voorwaarden opleggen aan de uitgevers, aangezien zij helemaal geen extra perssteun vragen. Daarmee gaat hij voorbij aan de realiteit van vandaag. Pol Deltour, nationaal secretaris van de Belgische persbond, rekende voor dat de overheid nu al ruim 8 miljoen euro in de pers pompt. Die steun neemt verschillende vormen aan: de actie Kranten in de Klas, opleidingen, btw-vrijstellingen, kortingen op postbedelingen. Daarbij moeten ook de miljoenen worden geteld die de media ontvangen uit advertenties van de openbare besturen. Zonder de overheid zou - zelfs de populaire - pers in ons land het moeilijk hebben. Wat houdt Kris Peeters tegen om voortaan alleen maar advertenties te plaatsen in media die gemaakt worden in mediahuizen die behoorlijke cao's onderhandelen met hun personeel of die een redactiestatuut hebben? En misschien kan hij ook eens bij zijn collega Frank Vandenbroucke (SP.A) aankloppen. Die heeft ongetwijfeld originele ideeën over hoe via een uitbreiding van het kunstenaarsstatuut de freelancers in de media wat meer kunnen overhouden op het einde van de maand, een betere sociale bescherming kunnen hebben én tegelijkertijd goedkoper kunnen zijn voor hun uitgevers. Dit cruciale debat is niet gebaat bij goedkope electorale mediastunts. Als de Vlaamse regering van plan is om met lege handen naar de Staten-Generaal van de Media te komen, dan hebben de journalisten daar niets te zoeken. door Karl van den Broeck