Bordjes met 'te huur' hangen nog eenzaam in de Leuvense straten. Het diensthoofd van Centraal Residentiebeheer KU Leuven, Claude Seyns, nuanceert hun aantal. 'Op een markt van ongeveer 30.000 kamers is het een half procent dat niet verhuurd geraakt. Dat is niet spectaculair veel. Een kot met een gemiddelde prijs van 230 euro gaat vlot van de hand. In 1991 waren er net voldoende kamers. Daarom kwamen er veel kamers bij. Tegen 1997 bleven er weer meer kamers vrij staan zodat het aanbod tot een dieptepunt daalde in 2002. Nu gaat het opnieuw in stijgende lijn. Zeker tot 2008 verwach...

Bordjes met 'te huur' hangen nog eenzaam in de Leuvense straten. Het diensthoofd van Centraal Residentiebeheer KU Leuven, Claude Seyns, nuanceert hun aantal. 'Op een markt van ongeveer 30.000 kamers is het een half procent dat niet verhuurd geraakt. Dat is niet spectaculair veel. Een kot met een gemiddelde prijs van 230 euro gaat vlot van de hand. In 1991 waren er net voldoende kamers. Daarom kwamen er veel kamers bij. Tegen 1997 bleven er weer meer kamers vrij staan zodat het aanbod tot een dieptepunt daalde in 2002. Nu gaat het opnieuw in stijgende lijn. Zeker tot 2008 verwachten we dat er voldoende kamers zullen zijn.'En toch, je kunt niet naast de vrije kamers kijken. 'Opvallend is de daling in het aantal studenten dat op kot gaat', zegt Seyns. 'De KU Leuven heeft lang 74 procent kotstudenten gehad. De laatste jaren is dat nog 70 procent. De reden daarvoor is de slechte economische toestand. Sommige studenten aarzelen om op kot te gaan. Anderen vinden het voordeliger om een auto te kopen en te pendelen naar Leuven. Daarmee kunnen ze ook in het weekend rijden.'Ook schepen van Grond- en Huisvestingsbeleid Jaak Brepoels (SP.A) ziet steeds minder studenten voor een kamer kiezen. 'Door de democratisering van het onderwijs is er binnen de studentenpopulatie een enorme variëteit aan inkomens ontstaan. Studenten van wie de ouders niet in het geld zwemmen, nemen genoegen met een kleine kamer. Tegelijkertijd zijn er studenten die liever in een studio huizen omdat pa en ma toch betalen. De laatste jaren zien we ook meer bemiddelde grootouders een appartement of huis kopen in Leuven voor hun studerende kleinkinderen.'Niet enkel studenten huren koten in Leuven. 'We merken dat mensen die het geld niet hebben voor een gewoon huis vaak opteren voor een studentenkamer', zegt Brepoels. 'Dat kunnen asielzoekers of uitkeringsgerechtigden zijn, maar ook jongeren die van huis zijn weggelopen of studenten die blijven hangen na hun studies.''Dat heeft veel te maken met de goede sociale studentenhuisvesting in Leuven', zegt Seyns. 'In Leuven zijn er 2750 sociale studentenkamers tegenover 1800 in Gent en 381 in Antwerpen. Dat is logisch omdat de Leuvense huisvestingsmarkt kleiner is dan in de grote steden. Studenten die niet zo veel kunnen betalen, hebben het moeilijk om op de private markt een kot te vinden. In Antwerpen en Gent vind je ook heel wat goedkopere woningen waar studenten in wonen, in Leuven is dit aanbod heel beperkt. Daarom biedt de KU Leuven bewust veel gesubsidieerde kamers aan.'Zal het kameroverschot een gunstige invloed hebben op de hoge prijzen? Brepoels reageert voorzichtig. 'Dat is natuurlijk de grote vraag. Al jaren wordt ons verweten dat het dwangbeleid op het gebied van kwaliteit en brandveiligheid ervoor zorgde dat de verhuurders hun investering moesten terugverdienen door de prijzen omhoog te jagen. Maar als de vrije markt klopt, zullen volgend jaar de prijzen dalen.'