Een goed huwelijk is gezond. Als het slecht loopt in een relatie, gaat de gezondheid van mannen sterk achteruit. Hun bloeddruk verhoogt dan, net als hun gewicht en de hoeveelheid 'slechte' cholesterol in hun bloed. (Bron: Journal of Epidemiology & Community Hea...

Een goed huwelijk is gezond. Als het slecht loopt in een relatie, gaat de gezondheid van mannen sterk achteruit. Hun bloeddruk verhoogt dan, net als hun gewicht en de hoeveelheid 'slechte' cholesterol in hun bloed. (Bron: Journal of Epidemiology & Community Health) Er komt chemotherapie zonder haarverlies. Chemotherapie activeert een eiwit dat haargroei verhindert. Dat euvel kan gecounterd worden door, parallel met de chemotherapie, een haargroeibevorderend eiwit toe te dienen. (Cancer Research) Canadaganzen verstoppen zich voor jagers in steden. In Noord-Amerika is de canadagans gegeerd jachtwild, maar de dieren worden almaar minder schuw voor mensen. Hun overlevingskansen verdubbelen als ze zich schuilhouden in steden als Chicago. (The Condor) Een hartoperatie kan beter na de middag plaatsvinden. Dan is de ingreep meer gesynchroniseerd met de biologische klok, wat de kans op volledig herstel bevordert. Na de middag zou het hartweefsel sneller zijn normale activiteit hernemen. (The Lancet) De oudste geregistreerde zoneclips dateert van 30 oktober 1207 voor Christus. Dat blijkt uit een herinterpretatie van een Hebreeuwse Bijbeltekst, gecombineerd met astronomische berekeningen. De datum wordt gebruikt om de regeerperiode van twee farao's nauwkeurig te bepalen. (Astronomy & Geophysics)