Laatavondsnacks vertalen zich in veel vet. Eenzelfde maaltijd heeft 's morgens een heel ander effect op ons lichaam dan 's avonds. Van het ontbijt wordt meer energie rechtstreeks geconsumeerd. Een en ander is het gevolg van onze biologische klok. (Bron: PL...

Laatavondsnacks vertalen zich in veel vet. Eenzelfde maaltijd heeft 's morgens een heel ander effect op ons lichaam dan 's avonds. Van het ontbijt wordt meer energie rechtstreeks geconsumeerd. Een en ander is het gevolg van onze biologische klok. (Bron: PLoS Biology) Voor vinger- en teenvorming moeten cellen sterven. In de embryonale ontwikkeling komen er ook programma's op gang waarbij 'tongen' uit de epidermis (de buitenkant van een embryo) vingers en tenen blijvend uit elkaar houden. ( Development Cell) Door een verblijf in de ruimte neemt het hersenvolume toe. Dat is een gevolg van de gewichtloze toestand. De toename kan oplopen tot 2 procent van het volume en extra druk in de hersenen veroorzaken. Dat kan na terugkeer op aarde zichtproblemen opleveren. ( Radiology) Onze keel heeft een hele batterij bewakers. Het gaat om zenuwcellen die meteen reageren als ze in contact komen met water of zuur. Ze kunnen stante pede de stembanden afsluiten, de ademhaling stoppen en een hoestachtige reflex uitlokken. ( Cell) De handel in kippen bevordert de verspreiding van vogelgriepvirussen. Drie vogelgriepvirussen verspreidden zich in Chinese provincies sneller als er een handel in levende kippen was. Er zullen maatregelen komen om de verspreiding tegen te gaan. ( PNAS)