Het welzijn van een tiener hangt af van hoe hij zijn familie ziet. Hoe lager hij zijn familiesituatie inschat, hoe groter de kans dat hij gedragsproblemen heeft en marihuana rookt. Met de economische situatie van het gezin heeft dat minder te maken. (Bron: ...

Het welzijn van een tiener hangt af van hoe hij zijn familie ziet. Hoe lager hij zijn familiesituatie inschat, hoe groter de kans dat hij gedragsproblemen heeft en marihuana rookt. Met de economische situatie van het gezin heeft dat minder te maken. (Bron: PNAS) Als de ijskap van West-Antarctica smelt, lopen steden onder water. Het afsmelten zou tot een zeespiegelstijging van 3,3 meter leiden. Aan de huidige positie van steden als Hongkong, New York, Londen en Den Haag zou daarmee een einde komen. ( New Scientist) De meeste vrouwen hebben geen spijt van een abortus. Ook al was het een moeilijke beslissing, vijf jaar na de ingreep zijn ze ermee verzoend. Dat gaat in tegen de aanname dat vrouwen zich na een abortus hun leven lang ongemakkelijk blijven voelen. ( Social Science and Medicine) IJzeren nanorobots vallen kankercellen aan. De aanval is drieledig: ze boren gaatjes in de cel, warmen ze op en leveren er geneesmiddelen af. Ze zijn bovendien selectief in de cellen die ze benaderen. ( ACS Applied Materials & Interfaces) Binnenshuis ontsnappen veel muggen aan sproeibeurten. Meestal wordt op muren en plafonds gesproeid, maar ze verstoppen zich ook tussen kleren, onder meubelen en in hoekjes op de vloer. In malariagebieden kan dat gevaarlijk zijn. ( Malaria Journal)