Diarreebacteriën passen zich aan in ziekenhuizen. De soort Clostridium difficile zou zich zelfs in twee soorten splitsen, waarvan één aangepast is om zich te verspreiden. Blijkbaar heeft ze weerstand tegen desinfectieproducten. (Bron: Nature Genetics)
...