Hersenen kunnen actief blijven in coma. Vijftien procent van onderzochte comapatiënten vertoont elektrische activiteit in de hersenen als reactie op een vraag. Van die mensen is bijna de helft na een jaar weer bij volle bewustzijn. (Bron: New England Journal of Medicine)...