Wie kanker heeft, komt in een fysieke en emotionele achtbaan terecht. Er schieten tal van vragen door het hoofd, maar hoe vind je als patiënt betrouwbare informatie, zodat je weloverwogen beslissingen kan nemen?
...

Wie kanker heeft, komt in een fysieke en emotionele achtbaan terecht. Er schieten tal van vragen door het hoofd, maar hoe vind je als patiënt betrouwbare informatie, zodat je weloverwogen beslissingen kan nemen? Mensen met kanker zoeken vaak hun toevlucht tot het internet. Maar opgepast, Dr. Google is een bron van enorm veel informatie, goed én slecht. Het is bijzonder moeilijk om hier de juiste weg te vinden. Nochtans is correcte informatie essentieel, zeker wanneer de patiënt nauw betrokken wil zijn bij het verloop van zijn behandeling en mee de opties wil overwegen. 'Shared decision making', of overleg tussen de patiënt en de behandelende arts, is geen trendy term in medische kringen, maar wordt stilaan een vanzelfsprekendheid. Deze vorm van 'patient empowerment' waarbij de patiënt inspraak krijgt in zijn behandeling, maakt deel uit van de rechten die elke patiënt heeft, net zozeer als het recht om goede informatie te krijgen. De Europese Commissie heeft dit maar al te goed begrepen en nam in het Europe's Beating Cancer Plan, een ambitieus programma tegen kanker, duidelijke doelstellingen op om de communicatie tussen patiënten en artsen te verbeteren. Europe's Beating Cancer Plan, onlangs bekendgemaakt op Wereldkankerdag, krijgt 4 miljard euro om kanker beter te bestrijden. Natuurlijk is het deskundige behandelingsteam de belangrijkste bron van informatie. Echter, soms is die informatie niet helemaal begrepen of gewoon niet voldoende. Daarom zet het Antikankerfonds in op informatieverstrekking en riep het My Cancer Navigator in het leven, een informatieservice voor mensen met kanker. Het bestaat uit een team van artsen en wetenschappers met jaren ervaring in kankerbehandelingen, beantwoordt de vragen en bezorgdheden van kankerpatiënten. In een begrijpelijke taal, wat essentieel is. Doorgaans leidt een gesprek met My Cancer Navigator tot een betere dialoog tussen de patiënt en de behandelende arts, omdat een goed voorbereide patiënt gemakkelijker de juiste vragen stelt op het moment van beslissen. Niet te verwonderen dus dat een groeiend aantal artsen deze service ziet als een hulp, en niet langer als een bedreiging. Recent nog schreef het Antikankerfonds mee aan het boek Kanker, 100 vragen en antwoorden, opgesteld samen met Kom op tegen Kanker en Johan Swinnen, professor en vorser aan de KU Leuven. Het doel? Informatie, niet alleen voor mensen met kanker, maar ook voor iedereen die bezorgd is over de ziekte. Want informatie is de sleutel tot de juiste beslissingen.