Het aantal Belgische gedetineerden is gedaald tot ongeveer 10.000. Goed nieuws voor Koen ...

Het aantal Belgische gedetineerden is gedaald tot ongeveer 10.000. Goed nieuws voor Koen Geens, die minder dan 10.000 gedetineerden had beloofd voor het einde van de regeerperiode. Oorzaken van de daling zijn onder meer de zomer (dan worden er minder zittingen gehouden), de overplaatsing van geïnterneerden naar forensische psychiatrische centra, en een toename van de alternatieve straffen. Oppositiepartij Groen waarschuwt voor kunstgrepen.