Knack nr. 07 | 14 februari 2018

Web weergave

Johan Leman: 'Unia mag niet zwichten'

Het vroegere Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, dat nu Unia heet, bestaat deze maand 25 jaar. Oud-directeur Johan Leman vreest voor het voortbestaan van de instelling.

BELGIË

Waarom onze voeten maar blijven groeien

Bent u een vrouw met een maatje 42? Uw schoenmaat, bedoelen we dan. Of een man met een 48? Vroeger waren dat uitzonderingen, maar nu allang niet meer. 'Die grote voeten staan in verhouding tot onze grotere lichamen. Maar ook obesitas is een factor.'

BELGIË

Beroepsgeheim: 'Alleen als ik precies weet wie in gevaar is, mag ik spreken'

Een diaken-verpleegkundige uit Wevelgem werd onlangs veroordeeld wegens vijfvoudige moord. Toen de man de feiten had opgebiecht tijdens therapie waarschuwde zijn psychiater de politie. Een psycholoog die hem ook had begeleid, had de feiten voor zich gehouden. Hoe rekkelijk is het beroepsgeheim? Een priester, een huisarts en een psycholoog getuigen.

BELGIË

Dossier Deradex: 'Ze creëren een Champions League voor radicale islamisten'

22 terro-gedetineerden zitten in speciale afdelingen in Hasselt en Ittre: Deradex. De inperking van hun gedachtegoed lukt aardig, deradicaliseren veel minder. Wat als die risicogevangenen straks weer vrijkomen? Het Federaal Parket en de Dienst Vreemdelingenzaken werken aan een plan B: de verblijfsstatus afnemen en uitwijzen. Fouad Belkacem weet er alles van.

BELGIË

artroze

Jan Braet kijkt naar kunst en het leven, in bloei en verval, zoals de rozen. Deze weekde expo's Manen en laarzen en Rumi van Koen Broucke.

CULTUUR