Web weergave

Vorig jaar werden 1200 tuchtonderzoeken opgestart tegen Vlaamse advocaten. Dat zijn er bijna vijf per werkdag. De Orde van Vlaamse Balies heeft die cijfers voor het eerst verzameld. Knack kon ze inkijken en stelde vast dat een groot deel van de klachten gaat over te hoge erelonen.

BELGIË

Het Zomerakkoord van de regering-Michel heeft de allure van een nieuw regeerakkoord. Zes omstreden maatregelen zouden weleens voor een hete herfst kunnen zorgen. Knack zet ze voor u op een rij.

BELGIË

Veel mensen in Europa zijn bang voor een 'invasie' van vluchtelingen die onze samenleving grondig zal verstoren. Maar migratie is van alle tijden, zo leert ons de genetica, en meestal vermengen de nieuwkomers zich snel met de lokale bevolking. Zelfs de neanderthaler heeft zich indertijd perfect geïntegreerd.

KENNIS

Vlaamse romanschrijvers wagen zich steeds vaker aan een flirt met de historische documentaire of non-fictie. Behalve tot grote successen - zie Wil van Jeroen Olyslaegers, of, recenter, Mazzel tov van Margot Vanderstraeten - leidt het ook tot verlies. 'Onze literatuur beleeft een onttovering.'

CULTUUR

Volgende week begint de hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die iedere moslim één keer in zijn leven moet ondernemen. Mekka is de plaats waar Mohammed heeft gepredikt. Maar wie was hij? En waarom is de Koran zo verwarrend? Internationale wetenschappers, moslims en anderen gaan voorzichtig de discussie aan.

DOCUMENT