Web weergave

In één jaar tijd is de Belgische wijnproductie verdubbeld tot zo'n 2 miljoen liter. De hoge personeelskosten en de relatief lage productie per hectare zorgen voor een duurdere wijn. 'Maar die heeft wél kwaliteit en eigenheid.'

BELGIË

Moeten de werkloosheidsuitkeringen toe- of afnemen in de tijd? In dat debat is Johannes Spinnewijn, een jonge Vlaamse topeconoom verbonden aan de London School of Economics, een tegendraadse stem. 'De uitkeringen aan het begin verhogen en ze nadien sneller doen dalen, zal de werkloosheidsduur doen toenemen.'

ECONOMIE

Terwijl China en India zich als grootmachten ontpoppen, Rusland weer zijn tanden toont en Afrika uit zijn voegen barst, lijkt de positie van Europa en Amerika tanende. Hoe moet het Westen omgaan met zijn nieuwe plek in de wereld? Knack ging te rade bij prominente niet-westerse denkers. Is het Westen op zijn retour? Elke week buigt een van hen zich over die vraag. Deze week: filosoof Ramin Jahanbegloo.

INTERVIEWREEKS (4)

Jan Braet kijkt naar kunst en het leven, in bloei en verval, zoals de rozen. Deze week: de expo I would prefer not to in het M HKA, Antwerpen.

CULTUUR