Web weergave

'Een land kan te weinig doen in de oorlog tegen covid-19, maar ook te veel. Het is een dunne lijn waarop minister De Block goed balanceert.' Dat zegt Hans Kluge, directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij is als een soort super-Marc Van Ranst verantwoordelijk voor 53 landen in Europa en Centraal Azië.

DE CORONACRISIS

Het nieuwe coronavirus gedraagt zich niet zoals een klassiek coronavirus. Zo bereikt het zijn hoogtepunt in een lichaam vóór iemand ziek wordt. Bovendien heeft de hoeveelheid virus die iemand binnenkrijgt een effect op de noodzaak tot quarantaine- en andere maatregelen.

DE CORONACRISIS

Jan Braet kijkt naar kunst en het leven, in bloei en verval. Deze week de opgefriste versie van de bundel Portretten van bekende schilders uit de Lage Landen (1572).

ARTROZE

Vorige week maandagavond overleed dokter Dirk Van Duppen. Het land gedenkt de marxistische arts om de moed waarmee hij vocht tegen zijn pancreaskanker en de warmte waarmee hij sprak over zijn leven en engagement. Daarbij vergeet men vaak zijn politieke belang. Zonder Van Duppen was de PVDA-PTB nog altijd een partijtje van een paar procenten.

DOCUMENT